Vytvoriť faktúru

D U M A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D U M A
IČO 31318959
DIČ 2020328453
IČ DPH SK2020328453
Dátum vzniku 25 Februára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D U M A
Nová Rožňavská 144
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 398 851 €
Zisk 1 810 €
Aktíva 69 825 €
Vlastný kapitál 5 939 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243421896
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,495
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 12,495
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,495
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 118,522
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,217
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,823
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,935
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 131,017
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,262
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 11,040
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 12,988
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -25,215
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,810
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 123,755
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 661
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 121,278
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 107,187
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,549
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,542
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,816
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 398,851
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 390,596
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,780
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,475
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 396,047
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 321,280
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,897
C. Služby (účtová skupina 51) 39,248
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,945
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 356
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,937
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 66
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,318
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,804
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,951
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 210
X. Výnosové úroky (662) 210
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 244
M. Nákladové úroky (562) 24
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 220
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -34
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,770
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,810
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31318959 DIČ: 2020328453 IČ DPH: SK2020328453
 • Sídlo: D U M A, Nová Rožňavská 144, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Februára 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Ján Takáč Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43 29.04.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Anna Takáčová 6 639 € (100%) Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.05.2015Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Takáč Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 29.04.2015
   07.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Takáčová Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 31.10.2014
   31.10.2014Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 144 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Takáčová Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Takáčová Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 31.10.2014
   30.10.2014Zrušené sidlo:
   Na križovatkách 5 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava Vznik funkcie: 25.02.1992
   07.04.2004Nové obchodné meno:
   D U M A spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava Vznik funkcie: 25.02.1992
   06.04.2004Zrušené obchodné meno:
   " D U M A " spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ján Iľanovský Budatínska 3 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava
   Tibor Kročan Ševčenkova 1115/10 Bratislava
   Ing. Peter Rácz Pavlovova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   19.08.1997Noví spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ján Iľanovský Budatínska 3 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava
   Tibor Kročan Ševčenkova 1115/10 Bratislava
   Ing. Peter Rácz Pavlovova 8 Bratislava
   18.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ján Iľanovský Budatínska 3 Bratislava
   Ing. Peter Korbeľ Osuského 6 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava
   Ing. Peter Rácz Pavlovova 8 Bratislava
   16.12.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   15.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Korbeľ Osuského 6 Bratislava
   25.02.1992Nové obchodné meno:
   " D U M A " spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na križovatkách 5 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru
   poskytovanie marketingu a leasingu
   zabezpečenie výroby, spracovania a odbytu výrobkov z kovov, plastov a iných materiálov, strojov, nástrojov, zariadení a prístrojov
   školiaca a konzultačná činnosť.
   Noví spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ján Iľanovský Budatínska 3 Bratislava
   Ing. Peter Korbeľ Osuského 6 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava
   Ing. Peter Rácz Pavlovova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Korbeľ Osuského 6 Bratislava