Vytvoriť faktúru

PETEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PETEX
IČO 31319033
DIČ 2020294056
IČ DPH SK2020294056
Dátum vzniku 02 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PETEX
Starhradská 12
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 851 €
Zisk -15 992 €
Aktíva 15 072 €
Vlastný kapitál -49 965 €
Kontaktné informácie
Email petex@nextra.sk
Webová stránka http://www.petex.sk
Mobile phone(s) +421905718645
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,387
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,606
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 767
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,989
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,387
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -83,405
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,757
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -75,809
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,992
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,792
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 908
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 84,011
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,529
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 585
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,297
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 79,600
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,873
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 33,851
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 33,851
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 47,482
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,229
C. Služby (účtová skupina 51) 9,555
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,408
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 148
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 142
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,631
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 67
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,401
M. Nákladové úroky (562) 817
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 584
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,401
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,032
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,992
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
 • IČO:31319033 DIČ: 2020294056 IČ DPH: SK2020294056
 • Sídlo: PETEX, Starhradská 12, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Janka Zjavková Bernolákovo 927 00 28.06.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Janka Zjavková 6 639 € (100%) Bernolákovo 927 00
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.08.2016Noví spoločníci:
   Mgr. Janka Zjavková Poľovnícka 5 Bernolákovo 927 00
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Janka Zjavková Poľovnícka 5 Bernolákovo 927 00 Vznik funkcie: 28.06.2016
   27.01.2005Nové sidlo:
   Starhradská 12 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.02.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   02.03.1992Nové obchodné meno:
   PETEX spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kladenie betónovej dlažby
   výroba, inštalácie, údržba a oprava elektrických strojov a prístrojov
   obchod s tovarom všetkého druhu nevyžadujúceho zvláštne povolenie