Vytvoriť faktúru

ZAK & Co. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZAK & Co. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/
IČO 31319106
DIČ 2020350057
IČ DPH SK2020350057
Dátum vzniku 04 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZAK & Co. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/
Tupolevova 5
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 383 619 €
Zisk 1 169 €
Aktíva 442 921 €
Vlastný kapitál 109 692 €
Kontaktné informácie
Email zak@zak.sk
Phone(s) 0263822519, 0263814696
Mobile phone(s) 0903233666, 0903715597
Fax(es) 0263822519
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 364,417
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,442
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,442
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 850
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 592
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 362,975
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 343,474
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 343,474
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,395
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 18,395
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,395
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,106
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,004
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 102
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 364,417
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 111,870
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
2. Zmena základného imania +/- 419 3,319
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 24,280
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 729
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 729
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 75,734
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 86,797
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,063
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,169
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,883
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 264,763
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 157,573
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 157,573
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 104,959
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 741
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 457
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,033
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 -20,357
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) -20,357
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,477
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 664
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 664
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 383,619
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 333,621
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,708
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,290
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 377,353
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 316,939
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,369
D. Služby (účtová skupina 51) 32,461
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,511
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,414
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,955
4. Sociálne náklady (527, 528) 142
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 636
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 882
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 882
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,555
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,266
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,560
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,137
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 560
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 560
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,573
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,129
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,169
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31319106 DIČ: 2020350057 IČ DPH: SK2020350057
 • Sídlo: ZAK & Co. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/, Tupolevova 5, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01 19.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavel Žák 6 639 € (100%) Banícka 9 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.04.2014Noví spoločníci:
   Pavel Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   03.04.2014Zrušeny spoločníci:
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   Elena Čermáková Beňadická 3019/28 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   20.10.2010Nové sidlo:
   Tupolevova 5 Bratislava 851 01
   19.10.2010Zrušené sidlo:
   Banícka 9 Pezinok 902 01
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   13.11.2008Noví spoločníci:
   Elena Čermáková Beňadická 3019/28 Bratislava 851 01
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   19.03.1998Nové sidlo:
   Banícka 9 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   18.03.1998Zrušené sidlo:
   Tupolevova 24 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol ŽÁK Tupolevova 24 Bratislava
   Ján ŽÁK Donaufelder str. 21/4 Wien 1210 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol ŽÁK Tupolevova 24 Bratislava
   Ján ŽÁK Donaufelder str. 21/4 Wien 1210 Rakúsko
   04.03.1992Nové obchodné meno:
   ZAK & Co. spol. s r.o. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/
   Nové sidlo:
   Tupolevova 24 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná - kúpa, predaj a sprostredkovanie priemyselného, potravinárskeho, textilného tovaru, automobilov a strojných zariadení a nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti.
   1/ Hostinská činnosť - - -
   Noví spoločníci:
   Pavol ŽÁK Tupolevova 24 Bratislava
   Ján ŽÁK Donaufelder str. 21/4 Wien 1210 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol ŽÁK Tupolevova 24 Bratislava
   Ján ŽÁK Donaufelder str. 21/4 Wien 1210 Rakúsko