Vytvoriť faktúru

DUO TOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUO TOP
IČO 31319131
DIČ 2020335240
IČ DPH SK2020335240
Dátum vzniku 05 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUO TOP
Račianska 103
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 190 497 €
Zisk -356 €
Aktíva 461 084 €
Vlastný kapitál 281 863 €
Kontaktné informácie
Email duotop@duotop.sk
Phone(s) 0903722762, 0255560011, 055560011
Mobile phone(s) 0903722762
Fax(es) 0255560011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,828
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,828
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,828
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 392,487
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 384,661
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 843
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,471
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 413,315
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 281,507
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 466,491
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -191,931
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -356
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,808
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,708
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 101,958
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 53,057
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,845
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,150
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,906
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 560
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,582
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -1,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 190,497
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 188,866
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,631
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 184,819
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 67,871
C. Služby (účtová skupina 51) 75,113
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 27,756
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,014
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,638
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,427
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,678
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 45,882
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,076
M. Nákladové úroky (562) 4,205
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 871
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,074
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 604
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -356
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015