Vytvoriť faktúru

STORIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STORIN
IČO 31319173
DIČ 2020838765
IČ DPH SK2020838765
Dátum vzniku 05 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STORIN
Riazanská 57
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 629 804 €
Zisk 17 084 €
Kontaktné informácie
Email statron.sk@statron.com
Webová stránka http://www.storin.sk;http://www.statron.com
Phone(s) +421244259165, +421244454226, +421244454217, +421244454228, +421263531465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 99,283
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 45,211
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,004
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,068
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 99,283
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -55,403
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -79,457
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,084
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 154,686
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 154,686
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 148,411
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,275
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 629,804
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 629,804
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 612,720
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,209
C. Služby (účtová skupina 51) 546,674
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 56,139
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 480
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,218
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,084
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 74,921
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 25
X. Výnosové úroky (662) 25
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 25
M. Nákladové úroky (562) 25
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 17,084
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,084
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31319173 DIČ: 2020838765 IČ DPH: SK2020838765
 • Sídlo: STORIN, Riazanská 57, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Doc.Ing. Vladimír Bartko, CSc. Heyrovského 10 Bratislava 12.11.1998
  Oľga Cimová Beniakova 32 Bratislava 15.10.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Doc.Ing. Vladimír Bartko, CSc. 3 319 € (50%) Heyrovského 10 Bratislava
  Oľga Cimová 3 319 € (50%) Beniakova 32 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.01.2003Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Vladimír Bartko , CSc. Heyrovského 10 Bratislava
   Oľga Cimová Beniakova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Oľga Cimová Beniakova 32 Bratislava Vznik funkcie: 15.10.2002
   29.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Vladimír Bartko , CSc. Heyrovského 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.1998Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Vladimír Bartko , CSc. Heyrovského 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Vladimír Bartko , CSc. Heyrovského 10 Bratislava
   11.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Vladimír Bartko , CSc. Heyrovského 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Vladimír Bartko , CSc. Heyrovského 10 Bratislava
   23.04.1996Nové sidlo:
   Riazanská 57 Bratislava 831 03
   22.04.1996Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   07.03.1994Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Vladimír Bartko , CSc. Heyrovského 10 Bratislava
   06.03.1994Zrušené sidlo:
   Račianska 23 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Vladimír Bartko , CSc. Heyrovského 10 Bratislava
   PhDr. Marta Bartošovičová Závadská 5 Bratislava
   Dr. Michal Jalčovik Jegorovovo nám. 15 Bratislava
   05.03.1992Nové obchodné meno:
   STORIN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 23 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   budovanie informačnej databanky za účelom poskytovania spracovaných informácií získaných z verejných informačných zdrojov
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovary na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Vladimír Bartko , CSc. Heyrovského 10 Bratislava
   PhDr. Marta Bartošovičová Závadská 5 Bratislava
   Dr. Michal Jalčovik Jegorovovo nám. 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Ing. Vladimír Bartko , CSc. Heyrovského 10 Bratislava