Vytvoriť faktúru

VÚIS Mosty - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VÚIS Mosty
IČO 31319394
DIČ 2020291647
IČ DPH SK2020291647
Dátum vzniku 10 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VÚIS Mosty
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 217 229 €
Zisk 41 307 €
Aktíva 397 543 €
Vlastný kapitál 168 836 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263452699, +421263452237, +421263812198
Mobile phone(s) +421903763376
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 451,597
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,474
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,062
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,062
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,250
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,250
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,162
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,162
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 445,007
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 237,717
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,517
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,517
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 208,200
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 3,804
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 3,804
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 203,486
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,335
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 194,151
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,116
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,116
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 451,597
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 210,143
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,725
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 6,725
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 155,472
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 202,095
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -46,623
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,307
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 241,454
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,451
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,451
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 240,003
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,860
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,860
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 192,439
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,558
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,659
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,537
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,950
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 216,965
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 217,229
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 216,965
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 264
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,773
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,175
D. Služby (účtová skupina 51) 40,432
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 103,797
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 76,725
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,601
4. Sociálne náklady (527, 528) 471
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,291
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 438
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 438
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,640
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,456
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 162,358
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 51
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 51
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 868
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 868
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -817
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,639
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,332
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,332
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 41,307
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31319394 DIČ: 2020291647 IČ DPH: SK2020291647
 • Sídlo: VÚIS Mosty, Gogoľova 18, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07 20.04.1998
  Ing. Ján Kucharík, CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01 20.04.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Červeňan 1 826 € (27.5%) Eisnerova 11 Bratislava 841 07
  Ing. Ján Kucharík, CSc. 3 818 € (57.5%) Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
  Ing. Stanislav Šuster 996 € (15%) Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.03.2012Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   12.03.2012Zrušené sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 851 01
   02.06.2011Nové sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 851 01
   01.06.2011Zrušené sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 852 61
   22.01.2010Nové sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 852 61
   21.01.2010Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   19.07.2000Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   18.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Mária Hrušková Novohorská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Zuzana Karabová Belinského 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   20.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Mária Hrušková Novohorská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Zuzana Karabová Belinského 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   19.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava
   09.12.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a rekonštrukcie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   rekonštrukcie pamiatkových objektov
   projektová činnosť v oblasti statického zabezpečenia stavebných a pamiatkových objektov
   diagnostika, stavebný a statický prieskum dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových, občianskych a pamiatkových objektov
   10.03.1992Nové obchodné meno:
   VÚIS Mosty s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskumno-vývojová, inžinierska a projektová činnosť v stavebníctve a technická pomoc
   obchodná činnosť v oblasti stavebníctva
   zaťažovacie skúšky stavebných dielcov a konštrukcií
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava