Vytvoriť faktúru

MINOKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MINOKA
IČO 31319416
DIČ 2020939349
IČ DPH SK2020939349
Dátum vzniku 10 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MINOKA
Most pri Bratislave 241
90046
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -10 594 €
Aktíva 825 597 €
Vlastný kapitál 284 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903700918
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 276,903
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 35,280
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 35,280
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 35,280
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 241,623
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 236,117
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 236,117
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 236,117
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 195
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 195
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 47
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 47
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,264
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,174
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,090
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 276,903
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 90
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 506,100
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -506,416
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -506,416
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,594
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,727
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 23,439
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 22,214
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,225
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 94,288
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 48,576
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,576
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -195
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 44,947
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 159,086
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 71,454
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 87,632
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,785
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 319
D. Služby (účtová skupina 51) 6,286
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 180
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,785
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -6,605
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,849
O. Kurzové straty (563) 2,670
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 179
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,849
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,634
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,594
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015