Vytvoriť faktúru

PEKOSS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PEKOSS
IČO 31319572
DIČ 2020939371
IČ DPH SK2020939371
Dátum vzniku 13 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEKOSS
Ostredková 3235/22
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 010 €
Zisk 2 171 €
Aktíva 3 480 €
Vlastný kapitál 2 261 €
Kontaktné informácie
Email pekoss5@t-zones.sk
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,373
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,373
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,524
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,524
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,524
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,849
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,187
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 662
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,373
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,433
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,377
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,377
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,171
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,940
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 360
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 168
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 192
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,580
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 175
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,093
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 312
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,010
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,010
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,010
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,816
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 319
D. Služby (účtová skupina 51) 1,600
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,847
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,308
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,516
4. Sociálne náklady (527, 528) 23
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,041
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,194
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,091
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 63
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 63
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -63
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,131
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,171
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015