Vytvoriť faktúru

C. F. H. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C. F. H.
Stav Zrušená
IČO 31319581
DIČ 2020363477
IČ DPH SK2020363477
Dátum vzniku 16 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C. F. H.
Škultétyho 1
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 620 €
Zisk -4 219 €
Aktíva 1 938 €
Vlastný kapitál -147 007 €
Kontaktné informácie
Email aabwah@stonline.sk
Phone(s) 0903231646
Mobile phone(s) 0903231646
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,754
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,500
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 214
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,754
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -151,226
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,772
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -153,779
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,219
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 152,980
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 866
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 152,114
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 518
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,152
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 150,416
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,620
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,620
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,819
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 146
C. Služby (účtová skupina 51) 1,195
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,474
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,199
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,279
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 60
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -60
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,259
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,219
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
 • IČO:31319581 DIČ: 2020363477 IČ DPH: SK2020363477
 • Sídlo: C. F. H., Škultétyho 1, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.12.2015Zrušené obchodné meno:
   C. F. H. spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 03
   21.12.2007Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 03
   16.03.1992Nové obchodné meno:
   C. F. H. spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným