Vytvoriť faktúru

E.E. Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno E.E. Group
IČO 31319751
DIČ 2020351168
IČ DPH SK2020351168
Dátum vzniku 18 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.E. Group
Ambroseho 7
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 980 €
Zisk 18 194 €
Aktíva 5 387 €
Vlastný kapitál -49 550 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0911646336
Mobile phone(s) 0911646336
Dátum aktualizácie údajov: 27.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,974
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 34,323
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,251
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 43,974
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -31,356
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -56,355
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,194
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 75,330
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 255
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 68,270
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -3,910
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,827
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,269
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 66,084
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,805
Dátum aktualizácie údajov: 27.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 83,980
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,593
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 82,236
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 65,062
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 5,220
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,254
C. Služby (účtová skupina 51) 10,629
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,934
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,918
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,726
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 622
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 622
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 239
M. Nákladové úroky (562) 80
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 159
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 383
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,301
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,107
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,194
Dátum aktualizácie údajov: 27.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.05.2016