Vytvoriť faktúru

JASIV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JASIV
IČO 31319831
DIČ 2020344491
IČ DPH SK2020344491
Dátum vzniku 19 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JASIV
I. Bukovčana 30
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 57 637 €
Zisk -2 384 €
Aktíva 474 722 €
Vlastný kapitál -9 012 €
Kontaktné informácie
Email jasiv@stonline.sk
Phone(s) 0264779873
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,951
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,951
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,951
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 451,742
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 374,689
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,365
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58,361
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 465,693
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -11,396
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 24,926
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 24,926
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -33,938
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,384
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 477,089
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 541
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 340,959
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 64
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 960
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 338,975
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 135,589
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 57,637
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 57,637
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 58,951
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 23,373
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 794
C. Služby (účtová skupina 51) 22,349
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,472
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 53
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 910
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,314
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,121
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 116
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 116
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -110
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,424
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,384
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31319831 DIČ: 2020344491 IČ DPH: SK2020344491
 • Sídlo: JASIV, I. Bukovčana 30, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava 19.03.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alojz Sitáš 12 712 € (51%) I. Bukovčana 30 Bratislava
  Mgr. Iva Dudášová 3 739 € (15%) Majerská 14754/3D Bratislava 821 07
  Ing. Jana Sitášová 8 475 € (34%) Maše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.01.2013Noví spoločníci:
   Mgr. Iva Dudášová Majerská 14754/3D Bratislava 821 07
   Ing. Jana Sitášová Maše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   09.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Jana Sitášová Máše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   Iva Sitášová (ml.) Máše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   14.01.2010Noví spoločníci:
   Iva Sitášová (ml.) Máše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   13.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Iva Sitášová I. Bukovčana 30 Bratislava
   10.10.2009Noví spoločníci:
   Jana Sitášová Máše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   09.10.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Barbora Janegová Palárikova 12 Šaľa
   05.06.1993Nové sidlo:
   I. Bukovčana 30 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.06.1993Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Kováčová Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Kováčová Ševčenkova 6 Bratislava
   19.03.1992Nové obchodné meno:
   JASIV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti v rozsahu ako vymedzuje spoločenskú zmluvu
   Noví spoločníci:
   MUDr. Barbora Janegová Palárikova 12 Šaľa
   Eva Kováčová Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava
   Iva Sitášová I. Bukovčana 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava
   Eva Kováčová Ševčenkova 6 Bratislava