Vytvoriť faktúru

Contichem v skratke - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Contichem v skratke
Stav Zrušená
IČO 31319858
DIČ 2020298346
Dátum vzniku 20 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Contichem v skratke
Veľká Okružná 43
01001
Žilina
Finančné informácie
Zisk -1 412 €
Aktíva 1 572 €
Vlastný kapitál -37 923 €
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 160
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 160
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 159
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 159
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 160
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,335
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,838
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,838
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -44,761
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -44,761
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,412
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,495
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 26
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,469
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,914
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,555
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 932
D. Služby (účtová skupina 51) 932
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -932
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -932
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -932
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,412
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Files
4170631.tif
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
 • IČO:31319858 DIČ: 2020298346
 • Sídlo: Contichem v skratke, Veľká Okružná 43, 01001, Žilina
 • Dátum vzniku: 20 Marca 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.10.2016Zrušené obchodné meno:
   Contichem spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Veľká Okružná 43 Žilina 010 01
   17.09.2015Nové sidlo:
   Veľká Okružná 43 Žilina 010 01
   20.03.1992Nové obchodné meno:
   Contichem spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným