Vytvoriť faktúru

MERKURY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MERKURY
IČO 31319874
DIČ 2020328475
IČ DPH SK2020328475
Dátum vzniku 23 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERKURY
Martinčekova 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 522 181 €
Zisk -24 716 €
Aktíva 355 708 €
Vlastný kapitál 138 708 €
Kontaktné informácie
Email merkury.sk@stonline.sk
Phone(s) +421253415922, +421253417288, +421253417297, +421253632174, +421253635575, +421253635576
Fax(es) 0253633665, 0253415922
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 329,107
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 328,443
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 307,046
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 167,680
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 34,394
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,578
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 123,850
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 496,787
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 113,992
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 10,623
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 10,623
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 49,791
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,062
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 77,232
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -24,716
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 382,795
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,890
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 298,588
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 118,600
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,066
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,259
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 174,663
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,862
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 79,455
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 522,181
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 519,272
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,022
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 887
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 538,379
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 211,190
C. Služby (účtová skupina 51) 117,922
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 37,886
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,552
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 131,433
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 34,493
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,903
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,198
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 190,160
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,642
M. Nákladové úroky (562) 2,206
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,436
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,637
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -21,835
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,881
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -24,716
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31319874 DIČ: 2020328475 IČ DPH: SK2020328475
 • Sídlo: MERKURY, Martinčekova 2, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Karol Dubecký Trenčianska 18 Bratislava 23.03.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Karol Dubecký 10 623 € (100%) Trenčianska 18 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Kovařík , CSc. Havlíčkova 314 Zlín Česká republika
   07.12.2001Nové predmety činnosti:
   autopožičovňa - prenájom motorových vozidiel
   31.08.1999Nové sidlo:
   Martinčekova 2 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   nákup s predaj nových a ojazdených automobilov vrátane náhradných dielov
   kúpa, predaj, sprostredkovanie ropy a ropných výrobkov
   kopírovacie služby
   grafické spracovanie na počítači
   realitná činnosť-sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   upratovacie práce
   reklamná činnosť
   polygrafické výroba, sieťotlač, tlač na počítači
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Dubecký Trenčianska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.08.1999Zrušené sidlo:
   Radničné námestie 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Dubecký Trenčianska 18 Bratislava
   Ing. Václav Šimek Švermova 435 Tlumačov
   Pavel Čmolík U zimného stadionu 3020 Zlín Česká republika
   Josef Čuba 25 Březová Česká republika
   Doc. Ing. František Čuba 70 Neubuz Česká republika
   Pavel Drha 337 Zádveřice Česká republika
   Ing. Milan Frnka 473 Slušovice Česká republika
   Břetislav Gargulák 39 Neubuz Česká republika
   Doc. Ing. Josef Hurta , CSc. Dostihová 472 Slušovice Česká republika
   JUDr. Jaromír Kaláč 462 Želechovice Česká republika
   Josef Kořenek 231 Lhota u Vsetína Česká republika
   Ing. Jaroslav Novák Družstevní 4504 Zlín Česká republika
   Ing. Arnošt Traxler , CSc. Na stráni 535 Slušovice Česká republika
   Ing. Miroslav Zajíc Nábř. Beneše 3747 Zlín Česká republika
   František Železník 353 Slušovice Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Josef Hurta , CSc. Dostihová 472 Slušovice Česká republika
   23.03.1992Nové obchodné meno:
   MERKURY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radničné námestie 4 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod so zmiešaným tovarom
   nešpecifikovaný veľkoobchod a maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom nehnuteľností, vrátane bytového hospodárstva
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Dubecký Trenčianska 18 Bratislava
   Ing. Václav Šimek Švermova 435 Tlumačov
   Pavel Čmolík U zimného stadionu 3020 Zlín Česká republika
   Josef Čuba 25 Březová Česká republika
   Doc. Ing. František Čuba 70 Neubuz Česká republika
   Pavel Drha 337 Zádveřice Česká republika
   Ing. Milan Frnka 473 Slušovice Česká republika
   Břetislav Gargulák 39 Neubuz Česká republika
   Doc. Ing. Josef Hurta , CSc. Dostihová 472 Slušovice Česká republika
   JUDr. Jaromír Kaláč 462 Želechovice Česká republika
   Josef Kořenek 231 Lhota u Vsetína Česká republika
   Ing. Jaroslav Novák Družstevní 4504 Zlín Česká republika
   Ing. Arnošt Traxler , CSc. Na stráni 535 Slušovice Česká republika
   Ing. Miroslav Zajíc Nábř. Beneše 3747 Zlín Česká republika
   František Železník 353 Slušovice Česká republika
   Ing. Miroslav Kovařík , CSc. Havlíčkova 314 Zlín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Dubecký Trenčianska 18 Bratislava
   Doc. Ing. Josef Hurta , CSc. Dostihová 472 Slušovice Česká republika