Vytvoriť faktúru

PAMIKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PAMIKO
IČO 31320007
DIČ 2020332589
IČ DPH SK2020332589
Dátum vzniku 20 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PAMIKO
Račianska 89
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 314 €
Zisk 3 278 €
Aktíva 5 177 €
Vlastný kapitál 5 177 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244253837
Fax(es) 0244253837
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,439
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 119
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,064
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,439
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,284
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,298
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,278
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,155
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,155
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,155
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,314
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,579
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,564
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,171
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,881
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 672
C. Služby (účtová skupina 51) 15,206
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,433
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,735
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 195
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 195
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -195
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,238
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31320007 DIČ: 2020332589 IČ DPH: SK2020332589
 • Sídlo: PAMIKO, Račianska 89, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Lýdia Míková Kadnárová 6 Bratislava 31.08.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Lýdia Míková 3 319 € (50%) Kadnárová 6 Bratislava
  Blažena Pajtinková 3 319 € (50%) Račianska 89 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2011Nové sidlo:
   Račianska 89 Bratislava 831 02
   30.11.2011Zrušené sidlo:
   Račianska 89 Bratislava 831 05
   17.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Blažena Pajtinková Račianska 89 Bratislava Skončenie funkcie: 01.08.2003
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Lýdia Míková Kadnárová 6 Bratislava
   Blažena Pajtinková Račianska 89 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lýdia Míková Kadnárová 6 Bratislava
   Blažena Pajtinková Račianska 89 Bratislava Skončenie funkcie: 01.08.2003
   30.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Míková Kadnárová 6 Bratislava
   Blažena Pajtinková Račianska 89 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Blažena Pajtinková Račianska 89 Bratislava
   18.07.1997Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej literatúry a jej predaj
   Noví spoločníci:
   Lýdia Míková Kadnárová 6 Bratislava
   Blažena Pajtinková Račianska 89 Bratislava
   17.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Míková Kadnárová 6 Bratislava
   Blažena Pajtinková Račianska 89 Bratislava
   20.03.1992Nové obchodné meno:
   PAMIKO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 89 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií a ich predaj
   Noví spoločníci:
   Lýdia Míková Kadnárová 6 Bratislava
   Blažena Pajtinková Račianska 89 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Blažena Pajtinková Račianska 89 Bratislava