Vytvoriť faktúru

PAMIKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PAMIKO
IČO 31320007
DIČ 2020332589
IČ DPH SK2020332589
Dátum vzniku 20 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PAMIKO
Račianska 89
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 770 €
Zisk 1 174 €
Aktíva 5 177 €
Vlastný kapitál 5 177 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244253837
Fax(es) 0244253837
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,605
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,917
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,605
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,458
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 980
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,174
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,147
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,147
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,147
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 16,770
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,025
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -568
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,313
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 14,443
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 271
C. Služby (účtová skupina 51) 14,172
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,327
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,986
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 193
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 193
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -193
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,134
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,174
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
 • IČO:31320007 DIČ: 2020332589 IČ DPH: SK2020332589
 • Sídlo: PAMIKO, Račianska 89, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Lýdia Míková Račianska 1528/89 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 15.12.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Lýdia Míková 3 319 € (50%) Račianska 1528/89 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
  Blažena Pajtinková 3 319 € (50%) Račianska 89 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.12.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lýdia Míková Račianska 1528/89 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 Vznik funkcie: 15.12.2016
   01.12.2011Nové sidlo:
   Račianska 89 Bratislava 831 02
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Lýdia Míková Račianska 1528/89 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   Blažena Pajtinková Račianska 89 Bratislava
   18.07.1997Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej literatúry a jej predaj
   20.03.1992Nové obchodné meno:
   PAMIKO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií a ich predaj