Vytvoriť faktúru

UNICORN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNICORN
IČO 31320201
DIČ 2020833991
Dátum vzniku 26 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNICORN
Súbežná 3/a
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 550 €
Zisk -463 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 630,351
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 628,965
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 628,965
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 625,285
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,680
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,386
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,386
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,380
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 630,351
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,371
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 255
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 255
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -15,163
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -15,163
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -463
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 638,722
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 638,722
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 638,242
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 550
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 550
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 550
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 489
D. Služby (účtová skupina 51) 300
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 185
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 61
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 250
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 44
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -44
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -463
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4227985.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31320201 DIČ: 2020833991
 • Sídlo: UNICORN, Súbežná 3/a, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.JUDr. Miroslav Konôpka Novosvteská 6510/28 Bratislava 811 06 21.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr.Ing. Miroslav Konôpka 7 000 € (100%) Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.03.2010Noví spoločníci:
   Mgr.Ing. Miroslav Konôpka Novosvetská 6510/28 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.JUDr. Miroslav Konôpka Novosvteská 6510/28 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 21.01.1997
   10.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Mgr.Ing. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivo Ladižinský Sibírska 49 Bratislava
   Ing.Mgr. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/b Bratislava
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Mgr.Ing. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/b Bratislava
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing.Mgr. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/b Bratislava
   07.04.1997Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   21.01.1997Nové sidlo:
   Súbežná 3/a Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ing.Mgr. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.Mgr. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/b Bratislava
   20.01.1997Zrušené sidlo:
   Mišíkova 28/A Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Konôpka Mišíkova 28/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.01.1995Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Konôpka Mišíkova 28/a Bratislava
   18.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ladižinský Sibírska 49 Bratislava
   14.01.1994Noví spoločníci:
   Ivo Ladižinský Sibírska 49 Bratislava
   13.01.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Konôpka Mišíkova 28/a Bratislava
   Ivo Ladižinský Sibírska 49 Bratislava
   23.04.1992Nové predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   26.03.1992Nové obchodné meno:
   UNICORN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mišíkova 28/A Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná /nákup a predaj/ činnosť so všetkými druhmi tovarov /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Konôpka Mišíkova 28/a Bratislava
   Ivo Ladižinský Sibírska 49 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivo Ladižinský Sibírska 49 Bratislava