Vytvoriť faktúru

I. M. GOSTIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno I. M. GOSTIN
IČO 31320210
DIČ 2020345096
IČ DPH SK2020345096
Dátum vzniku 23 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I. M. GOSTIN
Lamačská cesta 1734/101
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 832 €
Zisk -166 €
Aktíva 330 832 €
Vlastný kapitál 126 138 €
Kontaktné informácie
Email milan.golsky@mail.t-com.sk
Phone(s) +421254793097
Mobile phone(s) +421903717505, +421907743899
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 325,242
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,864
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,864
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,809
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,055
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 303,365
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 113,426
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 113,426
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 29,272
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,769
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,769
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -2,497
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 160,667
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 133,361
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,306
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 325,242
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,973
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 545
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 545
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 118,955
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 118,955
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -166
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 197,829
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 194,908
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 193,464
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 800
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 644
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,921
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,855
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,855
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,066
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,440
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,440
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,831
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,832
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,832
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,922
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,602
D. Služby (účtová skupina 51) 6,210
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 590
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,967
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,967
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,497
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 910
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,020
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 118
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 118
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 794
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -166
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31320210 DIČ: 2020345096 IČ DPH: SK2020345096
 • Sídlo: I. M. GOSTIN, Lamačská cesta 1734/101, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Golský Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03 23.03.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Golský 6 639 € (100%) Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.01.2011Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   10.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Golský Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 23.03.1992
   09.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava 851 06
   15.10.2008Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03
   14.10.2008Zrušené sidlo:
   Bakošova 38 Bratislava 841 03
   07.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Fazekaš Vigľašská 19 Bratislava 851 06
   07.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Fazekaš Vigľašská 19 Bratislava 851 06
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava 851 06
   06.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Golský - jednateľ Bakošova 38 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   30.06.1993Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Golský - jednateľ Bakošova 38 Bratislava
   29.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Golský - jednateľ
   Ing. Ján Prusák - jednateľ
   23.03.1992Nové obchodné meno:
   I. M. GOSTIN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bakošova 38 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenské a konzultačné služby
   propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   zavádzanie nových výrobných technológií v oblasti stavebníctva
   ykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb /nezahrňa oprávnenie na projektovú činnosť/
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Golský - jednateľ
   Ing. Ján Prusák - jednateľ