Vytvoriť faktúru

SAMBA LIGHTING SYSTEMS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAMBA LIGHTING SYSTEMS
IČO 31320252
DIČ 2020332600
IČ DPH SK2020332600
Dátum vzniku 30 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAMBA LIGHTING SYSTEMS
Hattalova 4
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 004 €
Zisk 1 428 €
Aktíva 65 011 €
Vlastný kapitál 20 239 €
Kontaktné informácie
Email office@samba.sk
Phone(s) 0244372545
Mobile phone(s) 0915815128
Fax(es) 0244255836
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 64,973
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 64,973
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 157
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 157
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,203
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,203
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,203
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,613
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,018
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,595
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 64,973
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,667
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,599
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,337
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,337
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,428
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,230
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,230
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 41,256
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,426
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 830
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,974
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 76
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 76
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 31,004
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 24,731
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,854
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,419
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,535
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 21,046
D. Služby (účtová skupina 51) 2,365
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,115
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,469
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,174
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 81
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -81
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,388
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,428
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015