Vytvoriť faktúru

BODY COMFORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BODY COMFORT
IČO 31320376
DIČ 2020297818
IČ DPH SK2020297818
Dátum vzniku 30 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BODY COMFORT
Floglova 4
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 061 €
Zisk -17 614 €
Aktíva 105 142 €
Vlastný kapitál 26 878 €
Kontaktné informácie
Email info@bodycomfort.biz
Phone(s) 0262249539, 0903433654, 0903630681
Mobile phone(s) 0903630681
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,136
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,136
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,136
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,061
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 529
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 771
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 120,197
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,264
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 963
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 32,854
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,578
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,614
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 110,933
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 110,269
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,064
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,034
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,164
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 104,007
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 114
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 550
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,061
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,859
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 202
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,114
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 4,633
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,441
C. Služby (účtová skupina 51) 3,507
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,638
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,206
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,690
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 999
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,053
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,722
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 29
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 28
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 630
N. Kurzové straty (563) 497
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 133
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -601
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,654
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,614
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31320376 DIČ: 2020297818 IČ DPH: SK2020297818
 • Sídlo: BODY COMFORT, Floglova 4, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava 30.03.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Karpat 6 640 € (100%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2015Noví spoločníci:
   Milan Karpat Hrušovská 54 Bratislava 821 07
   27.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   13.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava Vznik funkcie: 30.03.1992
   12.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Mária Karpatová Hrušovská 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Mária Karpatová Hrušovská 54 Bratislava
   27.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Mária Karpatová Hrušovská 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Mária Karpatová Hrušovská 54 Bratislava
   26.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Mária Karpatová Wolkrova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Mária Karpatová Wolkrova 41 Bratislava
   09.03.1995Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod i maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba absorbérov pre čističe vzduchu
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Mária Karpatová Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Karpatová Wolkrova 41 Bratislava
   08.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.03.1992Nové obchodné meno:
   BODY COMFORT s r. o.
   Nové sidlo:
   Floglova 4 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava