Vytvoriť faktúru

NV - NOVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NV - NOVA
IČO 31320431
DIČ 2020834057
Dátum vzniku 25 Marca 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo NV - NOVA
Drobného 27
84101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 27 870 €
Aktíva 2 215 033 €
Vlastný kapitál 2 215 033 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258101317
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,820,184
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,032,198
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,370
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,370
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,821,554
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,086,684
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 4,943,750
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 4,943,750
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 988,750
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) -3,871,279
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,407
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 27,870
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,734,870
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,727,155
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,715
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,715
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11
C. Služby (účtová skupina 51) 11
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 142,917
X. Výnosové úroky (662) 142,917
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 107,319
M. Nákladové úroky (562) 107,155
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 164
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 35,598
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 35,587
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,717
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 27,870
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015