Vytvoriť faktúru

A.P. Office Technic - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A.P. Office Technic
IČO 31320503
DIČ 2020336252
IČ DPH SK2020336252
Dátum vzniku 31 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.P. Office Technic
Detvianska 1
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 510 €
Zisk 3 237 €
Aktíva 18 913 €
Vlastný kapitál 10 143 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,068
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,779
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,779
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,779
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,221
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 45
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 45
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,176
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,140
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,036
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 68
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 68
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,068
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,380
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,504
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,560
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -56
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,237
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,688
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,673
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 228
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 228
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 447
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 233
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,765
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,510
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,510
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 890
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,620
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,556
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 351
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,660
D. Služby (účtová skupina 51) 8,345
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,830
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,880
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,055
4. Sociálne náklady (527, 528) 895
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 194
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,052
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 3,052
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,954
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,154
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 674
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 674
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -673
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,281
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,044
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,044
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,237
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31320503 DIČ: 2020336252 IČ DPH: SK2020336252
 • Sídlo: A.P. Office Technic, Detvianska 1, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05 27.07.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Andrej Filák 6 639 € (100%) Ružomberská 18 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.01.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   sťahovacie služby
   počítačové služby
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05
   14.01.2010Zrušeny spoločníci:
   A.P. Handelsgesselschaft m.b.H. Amerlingstr. 4 Wien 1060 Rakúsko
   27.07.2001Noví spoločníci:
   A.P. Handelsgesselschaft m.b.H. Amerlingstr. 4 Wien 1060 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05
   26.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Aldo Pichler Ges m.b.H. Amerlingstr. 4 1060 Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05
   31.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05
   30.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Kočišek Budatínska 73 Bratislava
   25.06.1993Nové obchodné meno:
   A.P. Office Technic, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Detvianska 1 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   24.06.1993Zrušené obchodné meno:
   A.P. Office Technic spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava 851 05
   31.03.1992Nové obchodné meno:
   A.P. Office Technic spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Aldo Pichler Ges m.b.H. Amerlingstr. 4 1060 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Kočišek Budatínska 73 Bratislava