Vytvoriť faktúru

Adson - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Adson
IČO 31320538
DIČ 2020343160
IČ DPH SK2020343160
Dátum vzniku 30 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Adson
Kremeľská 11
84110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 140 251 €
Zisk 55 439 €
Aktíva 75 626 €
Vlastný kapitál 55 954 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903192514, +421903707879
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,913
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,913
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,913
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,639
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,168
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,337
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88,776
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 122,552
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 111,394
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,972
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 698
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 48,285
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 55,439
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,158
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,910
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,057
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,069
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,078
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,706
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 248
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 140,251
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 138,842
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 200
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,209
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 67,778
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,258
C. Služby (účtová skupina 51) 21,770
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 36,518
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 828
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,320
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 72,473
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 111,814
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,159
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,159
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,154
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 71,319
P. Daň z príjmov (591, 595) 15,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 55,439
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31320538 DIČ: 2020343160 IČ DPH: SK2020343160
 • Sídlo: Adson, Kremeľská 11, 84110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľudovít Kolman Mierová 38 Bratislava 30.03.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľudovít Kolman 2 324 € (33.3%) Mierová 38 Bratislava
  RNDr. Daniel Gašpar, CSc. 2 324 € (33.3%) Bratislava
  RNDr. Ján Krč - Jediný, CSc. 2 324 € (33.3%) Tupolevova 4 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava Vznik funkcie: 30.03.1992
   30.05.2003Nové sidlo:
   Kremeľská 11 Bratislava 841 10
   Noví spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Mierová 38 Bratislava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kolman Mierová 38 Bratislava Vznik funkcie: 30.03.1992
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava Vznik funkcie: 26.01.1994
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava Vznik funkcie: 30.03.1992
   29.05.2003Zrušené sidlo:
   Kremeľská 11 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   13.11.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   20.09.1994Nové obchodné meno:
   Adson, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   19.09.1994Zrušené obchodné meno:
   Softies, spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   30.03.1992Nové obchodné meno:
   Softies, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Kremeľská 11 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku - netýka sa podkytovania softwaru autorom podľa autorského zákona/
   poradensko-konzultačná a školiaca činnosť v oblasti využitia výpočtovej techniky
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava