Vytvoriť faktúru

SEMENTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEMENTA
IČO 31320571
DIČ 2020350167
IČ DPH SK2020350167
Dátum vzniku 01 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEMENTA
Romanova 19
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 163 750 €
Zisk -3 079 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263834018
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,000
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,000
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,103
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 186
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,103
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -723
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 46
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,329
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,079
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,826
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 183
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,643
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,811
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 468
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,234
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,130
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 163,750
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 163,591
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 146
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 165,349
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 141,596
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,269
C. Služby (účtová skupina 51) 3,604
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,475
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 317
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,599
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,268
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 520
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 520
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -520
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,119
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,079
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31320571 DIČ: 2020350167 IČ DPH: SK2020350167
 • Sídlo: SEMENTA, Romanova 19, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zuzana Čigášová Romanova 19 Bratislava 851 02 01.01.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zuzana Čigášová 3 320 € (50%) Romanova 19 Bratislava 851 02
  Ľudmila Holásková 3 319 € (50%) Holíčska 11 Bratislava 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.01.2011Nové sidlo:
   Romanova 19 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Ľudmila Holásková Holíčska 11 Bratislava 851 05
   Zuzana Čigášová Romanova 19 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Čigášová Romanova 19 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.01.2011
   14.01.2011Zrušené sidlo:
   Znievska 18 Bratislava 851 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba zeleniny, ovocia, množenie a novošľachtenie sadív a osív
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava 851 06
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   11.10.1994Noví spoločníci:
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beata Pošvancová Veterná 488/6 Šamorín
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   Ing. Jiří Zezula Zelená 9 Šamorín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Beata Pošvancová Veterná 488/6 Šamorín 931 01
   Ing. Jiří Zezula Zelená 9 Šamorín 931 01
   22.06.1993Noví spoločníci:
   Ing. Beata Pošvancová Veterná 488/6 Šamorín
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   Ing. Jiří Zezula Zelená 9 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Beata Pošvancová Veterná 488/6 Šamorín 931 01
   Ing. Jiří Zezula Zelená 9 Šamorín 931 01
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava 851 06
   21.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Šikutová - zakladateľka spoločnosti Znievska 18 Bratislava
   01.04.1992Nové obchodné meno:
   SEMENTA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska 18 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti v zmysle zák. č. 455/1991 Zb.
   sprostredkovateľská činnosť a poskytovanie doplnkových služieb
   poľnohospodárska výroba zeleniny, ovocia, množenie a novošľachtenie sadív a osív
   Noví spoločníci:
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Šikutová - zakladateľka spoločnosti Znievska 18 Bratislava