Vytvoriť faktúru

MARCATO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARCATO
IČO 31320619
DIČ 2020296036
IČ DPH SK2020296036
Dátum vzniku 01 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARCATO
Jungmannova 14
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 455 €
Zisk -10 208 €
Aktíva 13 161 €
Vlastný kapitál -252 679 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,909
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,909
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,909
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,218
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,563
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,076
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,182
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,127
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -262,888
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,408
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -264,059
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,208
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 277,015
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 335
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 276,680
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74,749
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 14,493
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -651
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 188,089
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,455
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,455
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 21,565
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,150
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 138
C. Služby (účtová skupina 51) 12,532
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,735
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,110
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,365
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 138
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 138
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -138
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,248
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,208
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31320619 DIČ: 2020296036 IČ DPH: SK2020296036
 • Sídlo: MARCATO, Jungmannova 14, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Emília Mlynárová riaditeľ Jungmannova 14 Bratislava 851 04 01.04.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Emília Mlynárová 6 639 € (100%) Jungmannova 14 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.01.2013Nové sidlo:
   Jungmannova 14 Bratislava-Petržalka 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.01.2013Zrušené sidlo:
   Bosákova 4 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.2008Nové obchodné meno:
   MARCATO, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bosákova 4 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmannova 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Emília Mlynárová - riaditeľ Jungmannova 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.04.1992
   07.07.2008Zrušené obchodné meno:
   "MARCATO, spol. s r.o. Bratislava" "MARCATO s. r. l. Bratislava" (v jazyku talianskom)
   Zrušené sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone Passo di Riva Vincenza Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emília Mlynárová - riaditeľ Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone - generálny riaditeľ Passo di Riva Vincenza Taliansko
   07.11.2003Nové sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   06.11.2003Zrušené sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone Passo di Riva Vincenza Taliansko
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone Passo di Riva Vincenza Taliansko
   18.12.1995Nové sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   17.12.1995Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   09.09.1993Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Emília Mlynárová - riaditeľ Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone - generálny riaditeľ Passo di Riva Vincenza Taliansko
   08.09.1993Zrušené sidlo:
   Vajnorská 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emília Mlynárová - riaditeľ
   Rag. Giuseppe Perticone - generálny riaditeľ
   01.04.1992Nové obchodné meno:
   "MARCATO, spol. s r.o. Bratislava" "MARCATO s. r. l. Bratislava" (v jazyku talianskom)
   Nové sidlo:
   Vajnorská 8 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením)
   sprostredkovanie obchodných činností a služieb
   import, export, tranzit
   Noví spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone Passo di Riva Vincenza Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Mlynárová - riaditeľ
   Rag. Giuseppe Perticone - generálny riaditeľ