Vytvoriť faktúru

TOP Consult TOP Consult Ltd. /v jazyku anglickom/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOP Consult TOP Consult Ltd. /v jazyku anglickom/
IČO 31320830
DIČ 2020939547
Dátum vzniku 06 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP Consult TOP Consult Ltd. /v jazyku anglickom/
Borská 6
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 876 €
Zisk 2 614 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,504
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,504
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,496
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,496
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,496
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,008
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 50
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,958
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,504
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,285
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 461
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 461
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,429
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 71
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,500
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,614
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,219
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 18
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,201
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,751
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 411
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 243
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 796
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,877
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,876
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,876
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,426
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 898
D. Služby (účtová skupina 51) 5,451
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,074
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,056
4. Sociálne náklady (527, 528) 18
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,450
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,527
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 63
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 63
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -62
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,388
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 774
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 774
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,614
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015