Vytvoriť faktúru

PROCONSULT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROCONSULT
IČO 31320953
DIČ 2020314483
IČ DPH SK2020314483
Dátum vzniku 06 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROCONSULT
Nevädzova 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 584 €
Zisk -28 816 €
Aktíva 45 385 €
Vlastný kapitál 22 825 €
Kontaktné informácie
Email projekt@proconsult.sk
Webová stránka http://www.proconsult.sk
Phone(s) +421243333818, +421248287539
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,063
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,546
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,517
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,063
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,991
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,015
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 11,171
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -28,816
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,054
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 425
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,722
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,311
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 596
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,815
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,907
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 15,584
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,539
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 43,234
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,554
C. Služby (účtová skupina 51) 7,747
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,545
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 174
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,214
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -27,650
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,238
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 206
M. Nákladové úroky (562) 52
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 154
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -206
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -27,856
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -28,816
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31320953 DIČ: 2020314483 IČ DPH: SK2020314483
 • Sídlo: PROCONSULT, Nevädzova 5, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Václav Bárta Furdekova 4 Bratislava 06.04.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Václav Bárta 3 319 € (50%) Furdekova 4 Bratislava
  Ing. Viola Bártová 3 319 € (50%) Furdeková 4 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.01.2006Noví spoločníci:
   Ing. Viola Bártová Furdeková 4 Bratislava 851 03
   25.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Wiedermann Nábrežie L. Svobodu 68 Bratislava
   17.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Václav Bárta Furdekova 4 Bratislava Vznik funkcie: 06.04.1992
   16.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Václav Bárta Furdekova 4 Bratislava
   01.02.2001Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Václav Bárta Furdekova 4 Bratislava
   Ing. Ján Wiedermann Nábrežie L. Svobodu 68 Bratislava
   31.01.2001Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Bárta Furdekova 4 Bratislava
   Ing. Tibor Tittoň Borská 1 Bratislava
   Ing. Ján Wiedermann Nábrežie L. Svobodu 68 Bratislava
   22.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Václav Bárta Furdekova 4 Bratislava
   Ing. Tibor Tittoň Borská 1 Bratislava
   Ing. Ján Wiedermann Nábrežie L. Svobodu 68 Bratislava
   21.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Bárta Furdekova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Michalovič Romanova 36 Bratislava
   Ing. Tibor Tittoň Borská 1 Bratislava
   Ing. Ján Wiedermann Nábrežie L. Svobodu 68 Bratislava
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Václav Bárta Furdekova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Michalovič Romanova 36 Bratislava
   Ing. Tibor Tittoň Borská 1 Bratislava
   Ing. Ján Wiedermann Nábrežie L. Svobodu 68 Bratislava
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Bárta Furdekova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Michalovič Romanova 36 Bratislava
   Ing. Tibor Tittoň Borská 1 Bratislava
   Ing. Ján Wiedermann Nábrežie L. Svobodu 68 Bratislava
   24.07.1995Nové predmety činnosti:
   vývoj, projektovanie a dodávka strojárskych technológií
   oceňovanie a hodnotenie podnikov
   poradenská, školiaca a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia akosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   23.07.1995Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   06.04.1992Nové obchodné meno:
   PROCONSULT, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Václav Bárta Furdekova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Michalovič Romanova 36 Bratislava
   Ing. Tibor Tittoň Borská 1 Bratislava
   Ing. Ján Wiedermann Nábrežie L. Svobodu 68 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Václav Bárta Furdekova 4 Bratislava