Vytvoriť faktúru

INCOOP INCOOP /v skratke/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INCOOP INCOOP /v skratke/
IČO 31321119
DIČ 2020902796
Dátum vzniku 10 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INCOOP INCOOP /v skratke/
Račianska 65
83102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -513 €
Aktíva 58 852 €
Vlastný kapitál 6 937 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 58,852
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,852
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 20,281
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 20,281
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,239
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,239
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 332
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 332
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,852
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,937
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,915
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 51,915
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,029
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,029
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,143
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,755
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) -99
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,087
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 43
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -33
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3905258.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31321119 DIČ: 2020902796
 • Sídlo: INCOOP INCOOP /v skratke/, Račianska 65, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava 22.12.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Jonis 13 280 € (100%) Račianska 65 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   21.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   12.07.1993Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.07.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   Ing. Tibor Schmidt Eisnerova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Schmidt Eisnerova 13 Bratislava
   10.04.1992Nové obchodné meno:
   INCOOP spoločnosť s ručením obmedzeným INCOOP spol s r. o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Račianska 65 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov / na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, priemyslu a obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   Ing. Tibor Schmidt Eisnerova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   Ing. Tibor Schmidt Eisnerova 13 Bratislava