Vytvoriť faktúru

Logistik Prima Pek - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Logistik Prima Pek
IČO 31321143
DIČ 2020335405
IČ DPH SK2020335405
Dátum vzniku 13 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Logistik Prima Pek
Čiližská 1
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 927 €
Zisk -4 016 €
Aktíva 13 878 €
Vlastný kapitál -9 340 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244872809
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,265
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,156
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,412
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,412
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,824
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,824
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,824
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,920
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,585
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,335
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 109
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 109
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,265
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,356
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 262
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,905
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 781
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,686
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,016
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,621
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,571
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,050
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,328
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,328
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,860
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,862
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 37,822
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 37,927
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 37,822
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 105
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,922
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 27,743
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,892
D. Služby (účtová skupina 51) 6,132
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 272
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,249
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,249
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,634
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,995
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,055
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,021
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 265
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 265
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 756
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,021
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,016
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,016
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015