Vytvoriť faktúru

K o n t i c h e m - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno K o n t i c h e m
IČO 31321186
DIČ 2020318663
IČ DPH SK2020318663
Dátum vzniku 13 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K o n t i c h e m
Sabinovská 8
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 858 841 €
Zisk -15 633 €
Aktíva 531 725 €
Vlastný kapitál 124 863 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264462334, 0911983367
Mobile phone(s) +421905785048, +421911983367, 0911983367
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 409,204
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 28,907
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 28,907
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 28,907
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 379,027
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 47,844
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 47,844
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,844
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 257,056
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 257,056
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 74,127
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 443
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73,684
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,270
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,270
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 409,204
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,230
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,657
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,657
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 117,206
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 117,206
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,633
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 299,919
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -4
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -4
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 299,748
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -1,754
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1,754
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 300,288
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 659
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 555
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 175
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 175
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 55
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 55
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,858,861
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,858,841
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,855,168
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,006
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,855,124
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,758,433
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,396
D. Služby (účtová skupina 51) 54,040
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,348
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,696
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,581
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,071
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 710
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,402
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,402
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,795
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,717
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,966
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,367
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 18,922
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 18,922
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 445
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,347
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,630
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,633
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31321186 DIČ: 2020318663 IČ DPH: SK2020318663
 • Sídlo: K o n t i c h e m, Sabinovská 8, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 07.09.1998
  Anna Garneková Ostredková 30 Bratislava 821 02 01.07.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Bujňák 4 800 € (80%) Nad Jazierkom 4 Bratislava
  Anna Garneková 1 200 € (20%) Ostredková 30 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.11.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.07.2011Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   čistiace a upratovacie práce
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Garneková Ostredková 30 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.07.2011
   08.01.2010Noví spoločníci:
   Anna Garneková Ostredková 30 Bratislava 821 02
   07.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Anna Garneková Ostredská 30 Bratislava
   Ing. Peter Lupták Cabanova 13/C Bratislava 841 02
   12.08.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
   Anna Garneková Ostredská 30 Bratislava
   Ing. Peter Lupták Cabanova 13/C Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Anna Garneková Fedinova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   18.12.1995Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   17.12.1995Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   23.01.1995Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   kopírovacia služba
   administratívne práce
   agentúrna činnosť - sprostredkovanie veľtrhov, výstav
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Anna Garneková Fedinova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.01.1995Zrušené sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom bez obmedzenia sortimentu, v zmysle práv. úprav
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   zastupovanie osôb v tuzemsku a v zahraničí
   Zrušeny spoločníci:
   Cosmotrade Bratislava Drieňova 24 Bratislava
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   13.04.1992Nové obchodné meno:
   K o n t i c h e m s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom bez obmedzenia sortimentu, v zmysle práv. úprav
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   zastupovanie osôb v tuzemsku a v zahraničí
   Noví spoločníci:
   Cosmotrade Bratislava Drieňova 24 Bratislava
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava