Vytvoriť faktúru

NEKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NEKO
IČO 31321232
DIČ 2020343149
IČ DPH SK2020343149
Dátum vzniku 13 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEKO
Dúbravská 9
84234
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 675 072 €
Zisk 32 888 €
Aktíva 390 407 €
Vlastný kapitál 340 963 €
Kontaktné informácie
Email neko@neko.sk
Phone(s) 0254777407, 0527728742
Fax(es) 0254777407
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 624,414
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 392,446
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 152
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 227,241
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 624,414
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 364,251
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,972
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 323,694
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 32,888
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 260,163
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 140
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 260,023
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 248,565
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,031
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,443
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 984
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 675,072
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 674,292
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 780
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 631,552
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 351,548
C. Služby (účtová skupina 51) 202,949
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 74,890
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 991
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 301
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 873
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 43,520
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 120,575
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 16
X. Výnosové úroky (662) 16
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 185
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 185
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -169
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 43,351
P. Daň z príjmov (591, 595) 10,463
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 32,888
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015