Vytvoriť faktúru

ALBATRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALBATRADE
IČO 31321259
DIČ 2020335317
IČ DPH SK2020335317
Dátum vzniku 13 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALBATRADE
Langsfeldova 7
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 143 583 €
Zisk -4 217 €
Aktíva 23 120 €
Vlastný kapitál -36 132 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0904729904, 0903632054
Mobile phone(s) 0903632054
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,483
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 12,483
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,010
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,831
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,158
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 366
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,322
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,314
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,149
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,063
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,217
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,165
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,616
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,549
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,667
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,401
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,134
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,347
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 143,583
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 143,309
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 274
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 146,678
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 74,202
C. Služby (účtová skupina 51) 19,122
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 46,241
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 515
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,370
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,228
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,095
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 49,985
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 162
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 162
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -162
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,257
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,217
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016