Vytvoriť faktúru

Istropolitana Advertising - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Istropolitana Advertising
IČO 31321330
DIČ 2020345349
IČ DPH SK2020345349
Dátum vzniku 10 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Istropolitana Advertising
Majerníkova 8
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 040 168 €
Zisk 36 164 €
Aktíva 1 043 677 €
Vlastný kapitál 59 118 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258244155
Fax(es) 0258244154
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 969,300
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 128,270
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 128,270
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 128,270
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 831,637
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 197
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 197
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 726,590
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 666,786
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,330
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,100
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 640,356
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,486
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 54,318
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 104,850
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 91,089
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,761
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,393
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,595
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -202
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 969,300
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,953
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 821
2. Ostatné fondy (427, 42X) 821
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,164
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 924,347
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 74,622
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,516
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 66,918
12. Odložený daňový záväzok (481A) 188
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 780,163
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 273,700
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126,713
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,450
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 128,537
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 388,355
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 48,753
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 24,461
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,167
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,727
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,982
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,982
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,040,168
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,020,623
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,993
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,552
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,969,999
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 85,550
D. Služby (účtová skupina 51) 2,902,616
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 867,256
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 650,021
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 199,029
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,206
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,669
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 82,670
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 82,670
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 138
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,100
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,169
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,032,457
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 160
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 160
XII. Kurzové zisky (663) -155
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,194
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,652
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,652
O. Kurzové straty (563) -247
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,789
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,189
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 59,980
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 23,816
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 23,628
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 188
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,164
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31321330 DIČ: 2020345349 IČ DPH: SK2020345349
 • Sídlo: Istropolitana Advertising, Majerníkova 8, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04 09.11.2005
  Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 31.07.2000
  Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05 28.10.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Communication Group, a.s. 6 640 € (100%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.04.2014Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním výlučne základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   03.01.2012Noví spoločníci:
   Communication Group, a.s. Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
   02.01.2012Zrušeny spoločníci:
   VAVA CAPITAL, s. r. o. Mierová 168 Bratislava 821 05
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   04.10.2011Noví spoločníci:
   VAVA CAPITAL, s. r. o. Mierová 168 Bratislava 821 05
   03.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05
   19.05.2009Nové obchodné meno:
   Istropolitana Advertising, s. r. o.
   18.05.2009Zrušené obchodné meno:
   Istropolitana/O&M, s. r. o.
   20.02.2009Nové obchodné meno:
   Istropolitana/O&M, s. r. o.
   19.02.2009Zrušené obchodné meno:
   Istropolitana D´ Arcy, spol. s r.o.
   16.11.2007Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a marketing
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
   07.04.2006Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05
   09.11.2005Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.10.2005
   08.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   31.07.2000Nové obchodné meno:
   Istropolitana D´ Arcy, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   30.07.2000Zrušené obchodné meno:
   ISTROPOLITANA / DMB & B spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   22.03.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   21.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   12.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   22.05.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   21.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   28.05.1997Nové obchodné meno:
   ISTROPOLITANA / DMB & B spol. s r.o.
   27.05.1997Zrušené obchodné meno:
   Istropolitana Studio spol. s r.o.
   04.12.1996Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   03.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   19.11.1993Nové sidlo:
   Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   služby realitnej kancelárie
   služby cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   18.11.1993Zrušené sidlo:
   Kpt. Rašu 33 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Mgr. Mário Homolka Hany Meličkovej 9 Bratislava 841 05
   Mgr. Milan Lechnický 141 Rimavské Brezovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Mário Homolka Hany Meličkovej 9 Bratislava 841 05
   Mgr. Milan Lechnický 141 Rimavské Brezovo
   10.04.1992Nové obchodné meno:
   Istropolitana Studio spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kpt. Rašu 33 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj tovaru /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
   výroba videoprogramov a ich predaj
   výroba hudobných nahrávok a ich predaj
   vydavateľská činnosť
   služby reklamnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Mgr. Mário Homolka Hany Meličkovej 9 Bratislava 841 05
   Mgr. Milan Lechnický 141 Rimavské Brezovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Mgr. Mário Homolka Hany Meličkovej 9 Bratislava 841 05
   Mgr. Milan Lechnický 141 Rimavské Brezovo