Vytvoriť faktúru

DART - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DART
IČO 31321429
DIČ 2020339453
IČ DPH SK2020339453
Dátum vzniku 13 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DART
Areál Istrochem, Vajnorská 108
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 79 682 €
Zisk -1 658 €
Aktíva 21 789 €
Vlastný kapitál 18 523 €
Kontaktné informácie
Email dart@dart-sro.sk
Webová stránka http://www.dart-sro.sk;http://www.registracne-pokladnice.sk;http://www.svetpokladnic.sk/
Mobile phone(s) +421905428716
Fax(es) 0244259573
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,925
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 651
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 217
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,304
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,925
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,865
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,702
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,702
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 770
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,051
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,658
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,060
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 24
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,036
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,723
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,313
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 79,682
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 77,644
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,038
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 80,748
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 44,468
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,410
C. Služby (účtová skupina 51) 12,043
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,362
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 365
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,066
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,761
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 592
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 592
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -592
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,658
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,658
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31321429 DIČ: 2020339453 IČ DPH: SK2020339453
 • Sídlo: DART, Areál Istrochem, Vajnorská 108, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Viktorín Pri kríži 3/11 Bratislava 841 02 06.02.1997
  Roman Grús Hodálová 3 Bratislava 841 05 09.12.2008
  Mgr. Tomáš Hurčík Mierová 16274/181 Bratislava 821 05 22.12.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Viktorín 3 353 € (43.5%) Pri kríži 3/11 Bratislava 841 02
  Roman Grús 996 € (12.9%) Hodálová 3 Bratislava 841 05
  Mgr. Tomáš Hurčík 3 353 € (43.5%) Mierová 16274/181 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.01.2015Noví spoločníci:
   Mgr. Tomáš Hurčík Mierová 16274/181 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Hurčík Mierová 16274/181 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 22.12.2014
   29.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Valerián Hurčík Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Valerián Hurčík Slatinská 2 Bratislava 821 07
   07.03.2009Noví spoločníci:
   Roman Grús Hodálová 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Grús Hodálová 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.12.2008
   28.03.2007Nové sidlo:
   Areál Istrochem, Vajnorská 108 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Valerián Hurčík Slatinská 2 Bratislava 821 07
   27.03.2007Zrušené sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy chladiach zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Cvik Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Cvik Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Valerián Hurčík Slatinská 2 Bratislava 821 07
   04.06.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Viktorín Pri kríži 3/11 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Cvik Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Valerián Hurčík Slatinská 2 Bratislava 821 07
   03.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Cvik Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Valerián Hurčík Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Vladimír Viktorín Pri kríži 3/11 Bratislava 841 02
   06.02.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Viktorín Pri kríži 3/11 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Cvik Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Valerián Hurčík Slatinská 2 Bratislava 821 07
   05.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Valerián Hurčík Slatinská 2 Bratislava 821 07
   28.09.1995Nové sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Cvik Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Valerián Hurčík Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Vladimír Viktorín Pri kríži 3/11 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Valerián Hurčík Slatinská 2 Bratislava 821 07
   27.09.1995Zrušené sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Cvik Donnerova 17 Bratislava
   Ing. Valerián Hurčík Slatinská 2 Bratislava
   Ing. Anton Michalik Smolenická 3/36 Bratislava
   Ing. Ľubomír Mojžiš Vietnamská 48 Bratislava
   Vladimír Viktorín Krajňákova 3/11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Cvik Donnerova 17 Bratislava
   03.07.1992Nové sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava 851 05
   02.07.1992Zrušené sidlo:
   Náb. armádneho generála L. Svobodu 23 Bratislava 841 04
   13.04.1992Nové obchodné meno:
   DART, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Náb. armádneho generála L. Svobodu 23 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   kúpa a pedaj tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno vykonávať len s tým povolením/
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software /netýka sa poskytovanie softwaru autorom podľa autorského zákona/
   činnosť účtovného poradcu
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   zahranično-obchodná činnosť
   výroba, inštalácia a opravy chladiach zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Cvik Donnerova 17 Bratislava
   Ing. Valerián Hurčík Slatinská 2 Bratislava
   Ing. Anton Michalik Smolenická 3/36 Bratislava
   Ing. Ľubomír Mojžiš Vietnamská 48 Bratislava
   Vladimír Viktorín Krajňákova 3/11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Cvik Donnerova 17 Bratislava