Vytvoriť faktúru

MaG MARKET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MaG MARKET
IČO 31321453
DIČ 2020292857
IČ DPH SK2020292857
Dátum vzniku 16 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MaG MARKET
sv. Vincenta de Paul 6
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 560 876 €
Zisk -1 171 €
Aktíva 209 767 €
Vlastný kapitál 57 967 €
Kontaktné informácie
Email magmarket@stonline.sk
Webová stránka http://www.magmarket.sk
Phone(s) +421243638624, +421243638626
Mobile phone(s) +421903723733, +421910973457, +421903723703, +421911732030, +421903732030
Fax(es) 0243638626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 166,199
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 42,412
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 42,412
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 42,412
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 123,320
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 84,068
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 124
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 83,944
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,307
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,860
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,860
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,447
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,945
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,387
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,558
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 467
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 467
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 166,199
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,737
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,916
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,171
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 145,462
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 21,444
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 910
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 20,534
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 119,629
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,786
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,786
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,410
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,992
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,230
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,211
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,389
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,389
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 558,920
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 560,876
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 553,088
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,832
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,956
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 556,749
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 384,402
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,927
D. Služby (účtová skupina 51) 80,175
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 53,887
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 38,458
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,062
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,367
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,085
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,347
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,347
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,926
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,127
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 83,416
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,419
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,069
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,069
O. Kurzové straty (563) 8
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 342
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,418
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,709
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,171
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31321453 DIČ: 2020292857 IČ DPH: SK2020292857
 • Sídlo: MaG MARKET, sv. Vincenta de Paul 6, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Mičatka Azalková 8 Bratislava 2 821 01 16.04.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Mičatka 13 610 € (68.3%) Azalková 8 Bratislava 2 821 01
  Elena Mičatková 6 307 € (31.7%) Azalkova 8 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Branislav Mičatka Osuského 42 Bratislava
   06.02.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby
   10.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mičatka Azalková 8 Bratislava 2 821 01 Vznik funkcie: 16.04.1992
   09.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mičatka
   30.03.2004Nové sidlo:
   sv. Vincenta de Paul 6 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Mičatka Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Elena Mičatková Azalkova 8 Bratislava
   29.03.2004Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Mičatka Šalviova 52 Bratislava
   Elena Mičatková Azalkova 8 Bratislava
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Elena Mičatková Azalkova 8 Bratislava
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Elena Matúšová Mierova 70 Bratislava
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Elena Matúšová Mierova 70 Bratislava
   Branislav Mičatka Osuského 42 Bratislava
   Ing. Milan Mičatka Šalviova 52 Bratislava
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Mičatka Kúpeľná 2 Bratislava
   Miroslav Gono 5525 42 ND AVE, Kenocha Wisconsin 531 44 USA
   11.11.1994Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   10.11.1994Zrušené sidlo:
   Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   16.04.1992Nové obchodné meno:
   MaG MARKET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná zahraničnoobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovaru, na ktoré sa nevyžadujú osobitné oprávnenia alebo povolenia a nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť stavebných prác HSV a PSV, investorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Mičatka Kúpeľná 2 Bratislava
   Miroslav Gono 5525 42 ND AVE, Kenocha Wisconsin 531 44 USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Mičatka