Vytvoriť faktúru

Schoeller Allibert - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Schoeller Allibert
IČO 31321500
DIČ 2020343226
IČ DPH SK2020343226
Dátum vzniku 17 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Schoeller Allibert
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 027 197 €
Zisk 189 806 €
Aktíva 1 163 062 €
Vlastný kapitál 1 025 935 €
Kontaktné informácie
Email info.slovakia@schoellerallibert.com
Phone(s) 0255565940
Fax(es) 0255565941
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,497,418
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,497,418
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,409
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,409
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,263,043
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,260,065
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,978
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 127,218
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 127,215
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 127,215
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 98,748
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 98,748
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,497,418
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,299,786
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,298
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,298
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 996
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 830
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,099,856
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,099,856
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 189,806
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 197,632
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 181,139
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 128,946
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 128,946
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,985
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,320
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,888
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,487
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,169
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,318
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,027,197
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,027,197
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,002,790
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,559
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,848
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,781,126
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,494,723
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,369
D. Služby (účtová skupina 51) 233,064
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 46,876
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 35,053
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,724
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,099
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 113
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,981
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 246,071
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 289,193
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 24
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,083
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,083
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,059
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 244,012
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 54,206
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 56,367
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,161
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 189,806
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
 • IČO:31321500 DIČ: 2020343226 IČ DPH: SK2020343226
 • Sídlo: Schoeller Allibert, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Apríla 1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Schoeller Alibert GmbH 8 299 € (100%) Wiener Neustadt A-2700 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.12.2016Nové sidlo:
   Kominárska 2,4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
   30.01.2016Nový štatutárny orgán:
   Maciej Piotr Ziętek Egejska 2/24 Warszava 02-764 Poľská republika Vznik funkcie: 23.12.2015
   07.05.2013Nové obchodné meno:
   Schoeller Allibert s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Schoeller Alibert GmbH Rudolf Diesel - Strasse 26 Wiener Neustadt A-2700 Rakúska republika
   22.04.2003Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru z účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod /
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   17.04.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ