Vytvoriť faktúru

CHIRAMED - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CHIRAMED
IČO 31321526
DIČ 2020335251
IČ DPH SK2020335251
Dátum vzniku 21 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHIRAMED
Kutlíkova 17
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 47 091 €
Zisk 12 657 €
Aktíva 75 117 €
Vlastný kapitál 2 173 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905784528
Mobile phone(s) 0905784528
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,614
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,614
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,614
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,331
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,484
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,329
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,474
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,945
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,831
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 690
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,516
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,657
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,114
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 26,764
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 426
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,338
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 47,091
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 47,091
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 31,065
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,947
C. Služby (účtová skupina 51) 10,197
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 681
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 15,460
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,780
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,026
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,947
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 180
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 180
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -178
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,848
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,191
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,657
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31321526 DIČ: 2020335251 IČ DPH: SK2020335251
 • Sídlo: CHIRAMED, Kutlíkova 17, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Bahula Súbežná 5/A Bratislava 811 04 20.05.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Bahula 7 000 € (100%) Súbežná 5/A Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.04.2008Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   09.04.2008Zrušené sidlo:
   Fedinova 9 Bratislava 851 01
   03.02.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obchodné poradenstvo
   činnosť ekonomického poradcu v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
   prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   čistiace a upratovacie práce
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rekondíciu a regeneráciu
   20.05.2005Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bahula Súbežná 5/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bahula Súbežná 5/A Bratislava 811 04
   19.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bahula Janáčkova 55 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bahula Janáčkova 55 Trnava
   18.12.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bahula Janáčkova 55 Trnava
   17.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bahula Janáčkova 55 Trnava
   Ing. Anna Matulíková nám. SNP 7 Piešťany 921 01
   09.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bahula Janáčkova 55 Trnava
   Ing. Anna Matulíková nám. SNP 7 Piešťany 921 01
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bahula Janáčkova 55 Trnava
   Ing. Anna Matulíková nám. SNP 7 Piešťany 921 01
   07.05.1997Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bahula Janáčkova 55 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bahula Janáčkova 55 Trnava
   06.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bahula Janáčkova 55 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bahula Janáčkova 55 Trnava
   05.11.1996Nové sidlo:
   Fedinova 9 Bratislava 851 01
   04.11.1996Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   08.07.1996Noví spoločníci:
   Ing. Anna Matulíková nám. SNP 7 Piešťany 921 01
   07.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Chirana Stará Turá a.s. Stará Turá 916 01
   Ing. Kazimír Kmeť , CSc. Dolné Srnie 916 41
   Ing. Anna Matulíková Rejskova 11 Praha 120 00 Česká republika
   09.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Peter Ilčin Stavbárska 54 Bratislava 821 07
   01.09.1992Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Chirana Stará Turá a.s. Stará Turá 916 01
   Ing. Peter Bahula Janáčkova 55 Trnava
   Peter Ilčin Stavbárska 54 Bratislava 821 07
   Ing. Kazimír Kmeť , CSc. Dolné Srnie 916 41
   Ing. Anna Matulíková Rejskova 11 Praha 120 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bahula Janáčkova 55 Trnava
   31.08.1992Zrušené sidlo:
   Vlárska 2 Bratislava 832 35
   Zrušeny spoločníci:
   Chirana Stará Turá a.s. Stará Turá 916 01
   Ing. Peter Bahula Janáčkova 55 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bahula
   21.04.1992Nové obchodné meno:
   CHIRAMED spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlárska 2 Bratislava 832 35
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj zdravotníckej a mernej techniky a ostatného vybavenia zdravotníckych zariadení
   inžiniersko-poradenská činnosť pri realizácii kompletných zdravotníckych zariadení
   Noví spoločníci:
   Chirana Stará Turá a.s. Stará Turá 916 01
   Ing. Peter Bahula Janáčkova 55 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bahula