Vytvoriť faktúru

CORINEX PARTNERS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CORINEX PARTNERS
IČO 31321585
DIČ 2020316683
IČ DPH SK2020316683
Dátum vzniku 21 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CORINEX PARTNERS
Kľukatá 6
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 84 221 €
Zisk -160 236 €
Aktíva 775 112 €
Vlastný kapitál 56 239 €
Kontaktné informácie
Email erik.spanik@corinex.com
Phone(s) 0250258111, 0255568193, 0259212819
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 634,173
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 321,381
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 321,381
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 66,308
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 193,419
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 61,654
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 297,412
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 168
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 168
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,361
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,764
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,764
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,597
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 289,883
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,141
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 287,742
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,380
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,465
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 10,915
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 634,173
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -103,997
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,402
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,402
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,340
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 2,340
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 30,497
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 249,240
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -218,743
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -160,236
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 727,662
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,637
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,637
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 716,268
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 706,220
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 706,220
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,292
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,993
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,763
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,757
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,357
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 400
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,508
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 10,508
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 65,826
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 84,221
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 65,826
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,733
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 662
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 243,443
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,429
D. Služby (účtová skupina 51) 28,356
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 124,578
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 105,046
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,481
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,051
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,868
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 62,137
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 62,137
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,075
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -159,222
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,041
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 33
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 33
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -47
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -159,269
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 967
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -160,236
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31321585 DIČ: 2020316683 IČ DPH: SK2020316683
 • Sídlo: CORINEX PARTNERS, Kľukatá 6, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Sobotka, CSc. Krčméryho 3480/21 Bratislava 811 04 09.01.1996
  Mgr. Erik Špánik Senická 3813/30 Bratislava 811 04 25.01.2011
  Jozef Tési Hraničná 77 Bratislava-Ružinov 821 05 28.08.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Kristiansund Investor AB 23 402 € (100%) Kingstown Sv. Vincent a Grenadíny
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Jozef Tési Hraničná 77 Bratislava-Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 28.08.2013
   15.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tési Hraničná 77 Bratislava-Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 28.08.2013
   05.10.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Tési Hraničná 77 Bratislava-Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 28.08.2013
   04.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Mikulicová Lipnická 295/47 Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42 Vznik funkcie: 14.12.2001
   17.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Erik Špánik Senická 3813/30 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 25.01.2011
   28.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Mikulicová Lipnická 295/47 Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42 Vznik funkcie: 14.12.2001
   27.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Mikulicová Nová Lipinca 295/II Dunajská Lužná 900 42
   22.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Krčméryho 3480/21 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.01.1996
   21.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   26.10.2004Noví spoločníci:
   Kristiansund Investor AB Trust House, Bonadie Street 112 Kingstown Sv. Vincent a Grenadíny
   25.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   08.02.2002Nové sidlo:
   Kľukatá 6 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   účtovné a ekonomické poradenstvo
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania spoločnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrea Mikulicová Nová Lipinca 295/II Dunajská Lužná 900 42
   07.02.2002Zrušené sidlo:
   Kľukatá 10 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.05.1996Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   14.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   01.03.1996Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   29.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Bielik Puškinova 23 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   23.01.1996Nové sidlo:
   Kľukatá 10 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Bielik Puškinova 23 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   22.01.1996Zrušené sidlo:
   Prešovská 38 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Bielik P. Horova 22 Bratislava
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. K. Zetkinovej 83 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kadlic - riaditeľ Bezručova 9 Bratislava
   19.10.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť
   21.04.1992Nové obchodné meno:
   CORINEX PARTNERS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 38 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov na spracovanie dát
   automatizované spracovanie údajov a činnosti s tým súvisiace
   poradenské služby v elektrotechnike a výpočtovej technike
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi/
   údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
   poskytovanie ďalších služieb v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Bielik P. Horova 22 Bratislava
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. K. Zetkinovej 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrej Kadlic - riaditeľ Bezručova 9 Bratislava