Vytvoriť faktúru

FROCK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FROCK
IČO 31321640
DIČ 2020299875
IČ DPH SK2020299875
Dátum vzniku 21 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FROCK
Drieňová 40
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 319 219 €
Zisk 9 034 €
Aktíva 55 246 €
Vlastný kapitál -22 919 €
Kontaktné informácie
Email frock@frock.sk
Webová stránka http://www.frock.sk
Phone(s) +421243634223
Mobile phone(s) +421907753798
Fax(es) 0243634221
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 64,683
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,554
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,554
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,554
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,656
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,023
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,564
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,564
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,399
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 60
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,633
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 301
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,332
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,473
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,996
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 12,477
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 64,683
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,885
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,239
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,547
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,547
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -32,345
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -32,345
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,034
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,568
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 17
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 68,035
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,459
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,459
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,618
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,142
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,662
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,154
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,516
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,516
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 320,738
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 319,219
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 320,735
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,516
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 307,838
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,187
D. Služby (účtová skupina 51) 120,808
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 175,111
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 125,307
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,036
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,768
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,837
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 141
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 141
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 754
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,381
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 189,224
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 371
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 98
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 98
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 271
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -368
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,013
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,979
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,979
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,034
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31321640 DIČ: 2020299875 IČ DPH: SK2020299875
 • Sídlo: FROCK, Drieňová 40, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eva Kňazovická Laučekova 7 Bratislava 811 04 10.11.1998
  Mária Henčová Znievska 22 Bratislava 851 06 13.10.2006
  Anna Gajdošová Ondavská 8 Bratislava 821 08 13.10.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eva Kňazovická 1 660 € (25%) Laučekova 7 Bratislava 811 04
  Mária Henčová 1 660 € (25%) Znievska 22 Bratislava 851 06
  Anna Gajdošová 1 660 € (25%) Ondavská 8 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.05.2007Nové predmety činnosti:
   výroba filmových a divadelných dekorácií, rekvizít a kostýmových doplnkov v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   09.12.2006Noví spoločníci:
   Marta Lužová Štefánikova 70 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Henčová Znievska 22 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 13.10.2006
   Anna Gajdošová Ondavská 8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 13.10.2006
   Marta Lužová Štefánikova 70 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 13.10.2006
   08.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Marta Lužová Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Alena Plevková Fedinova 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Plevková Fedinova 16 Bratislava 851 01
   24.07.2006Nové sidlo:
   Drieňová 40 Bratislava 821 02
   23.07.2006Zrušené sidlo:
   Jelenia 8 Bratislava 811 05
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Eva Kňazovická Laučekova 7 Bratislava 811 04
   Mária Henčová Znievska 22 Bratislava 851 06
   Anna Gajdošová Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Marta Lužová Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Alena Plevková Fedinova 16 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Kňazovická Laučekova 7 Bratislava 811 04
   Alena Plevková Fedinova 16 Bratislava 851 01
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Anna Gajdošová Ondavská 8 Bratislava
   Mária Henčová Žukovova 42 Bratislava
   Eva Kňazovická Laučenkova 7 Bratislava
   Marta Lužová K.Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Alena Plevková Urxova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Kňazovická Laučenkova 7 Bratislava
   Alena Plevková Urxova 12 Bratislava
   21.04.1992Nové obchodné meno:
   FROCK spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Jelenia 8 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zákazkové šitie odevov a scénických kostýmov
   Noví spoločníci:
   Anna Gajdošová Ondavská 8 Bratislava
   Mária Henčová Žukovova 42 Bratislava
   Eva Kňazovická Laučenkova 7 Bratislava
   Marta Lužová K.Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Alena Plevková Urxova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Kňazovická Laučenkova 7 Bratislava
   Alena Plevková Urxova 12 Bratislava