Vytvoriť faktúru

MILEX PROGRES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MILEX PROGRES
IČO 31321852
DIČ 2020379680
IČ DPH SK2020379680
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo MILEX PROGRES
Beňadická 13
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 149 513 €
Zisk 2 894 €
Aktíva 159 678 €
Vlastný kapitál 145 298 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263531281, +421263531282, +421263531283
Mobile phone(s) +421905641868
Fax(es) 0263531281
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 162,599
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 162,396
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,976
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,976
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 33,194
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 33,194
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,194
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 23,172
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,172
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,172
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 88,054
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,036
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 87,018
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 203
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 203
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 162,599
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,191
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 431,567
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 431,567
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 48,330
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 48,330
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -334,600
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -334,600
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,894
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,408
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 430
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 430
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 385
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 385
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,407
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 159
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 159
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,990
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,275
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 720
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,114
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,149
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,186
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,186
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 149,521
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 149,513
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,100
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 98,413
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,602
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 859
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,067
D. Služby (účtová skupina 51) 40,326
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,859
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,384
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,460
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,015
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 706
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 636
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 636
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 47,510
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 192
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,447
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,911
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,261
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 63
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,855
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,894
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31321852 DIČ: 2020379680 IČ DPH: SK2020379680
 • Sídlo: MILEX PROGRES, Beňadická 13, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Erich Murár, PhD. člen Arménska 10 Bratislava 821 07 28.06.2014
  Ing. Ladislav Murár predseda Bodvianska 17 Bratislava 821 07 28.06.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.08.2014Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár , PhD. - člen predstavenstva Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.06.2014
   Ing. Ladislav Murár - predseda predstavenstva Bodvianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.06.2014
   31.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   21.10.2009Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   20.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   28.04.2006Nové sidlo:
   Beňadická 13 Bratislava 851 06
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj technologických zariadení pre mliekarenský priemysel
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti /realitná činnosť/
   organizovanie kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích podujatí
   ekonomické a podnikateľské poradenstvo
   prieskum trhu, verejnej mienky a marketing
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   27.04.2006Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 65
   Zrušeny predmety činnosti:
   marketing
   technologický rozvoj v mliekarenskom priemysle
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - člen Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen Gallayova 35 Bratislava
   19.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - člen Inovecká 10 Nitra
   18.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček - člen Cabanova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   07.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen Gallayova 35 Bratislava
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček - člen Cabanova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   06.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen M. Chúťkovej 35 Bratislava
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček - člen Strachotova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   28.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kubíček - člen Strachotova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   27.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Edita Brunclíková - člen Baumanova 5 Bratislava
   23.04.1992Nové obchodné meno:
   MILEX PROGRES a.s.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 65
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   inžiniersko-poradenská a obchodná činnosť
   informačný servis pre podniky mliekarenského priemyslu
   vykonávanie laboratórnych skúšok
   marketing
   technologický rozvoj v mliekarenskom priemysle
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Edita Brunclíková - člen Baumanova 5 Bratislava
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen M. Chúťkovej 35 Bratislava
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava