Vytvoriť faktúru

UNIFA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIFA
IČO 31321925
DIČ 2020291350
IČ DPH SK2020291350
Dátum vzniku 23 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIFA
Palárikova 25
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 528 €
Zisk 3 723 €
Aktíva 13 970 €
Vlastný kapitál -76 516 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252625281, 0220400403
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,167
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,841
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,167
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -72,793
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -84,484
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,723
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,960
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 83,660
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 83,293
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 356
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 21,528
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 21,528
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 16,202
C. Služby (účtová skupina 51) 16,201
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,326
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,327
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 553
M. Nákladové úroky (562) 1
N. Kurzové straty (563) 386
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 166
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -553
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,773
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,050
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,723
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31321925 DIČ: 2020291350 IČ DPH: SK2020291350
 • Sídlo: UNIFA, Palárikova 25, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.arch. Slavomír Židek 525 Láb 900 67 26.11.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing.arch. Slavomír Židek 6 640 € (100%) 525 Láb 900 67
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava 821 08
   09.09.2002Nové sidlo:
   Palárikova 25 Bratislava 811 04
   08.09.2002Zrušené sidlo:
   Palárikova 20 Bratislava 811 04
   26.11.2001Nové sidlo:
   Palárikova 20 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Slavomír Židek 525 Láb 900 67
   25.11.2001Zrušené sidlo:
   Pri Suchom mlyne 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Slavomír Židek Štefánikova 16 Bratislava
   08.10.1999Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne 9 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava 821 08
   07.10.1999Zrušené sidlo:
   Štefánikova 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Ing.arch. Slavomír Židek 525 Láb 900 67
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   09.01.1997Noví spoločníci:
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Slavomír Židek Štefánikova 16 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava 821 08
   08.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Marian Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Camvelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Mgr. Eva Kordošová Vŕbova 12 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.11.1994Noví spoločníci:
   Mgr. Eva Kordošová Vŕbova 12 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčiansjka 26 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčianska 26 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Cambelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   15.06.1993Noví spoločníci:
   Marian Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčiansjka 26 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Camvelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Cambelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   14.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Marian Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčiansjka 26 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Camvelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Ing. Eva Kordošová Vŕbova 12 Bratislava
   akad.arch. Michal Longauer Hviezdoslavova 17 Martin
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   akad.arch. Michal Longauer Hviezdoslavova 17 Martin
   21.05.1992Noví spoločníci:
   Marian Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Camvelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Ing. Eva Kordošová Vŕbova 12 Bratislava
   23.04.1992Nové obchodné meno:
   UNIFA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 16 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa, predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane zahranično-obchodnej činnosti podľa platných predpisov
   reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagačných výrobkov
   zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem
   architektúra, projektovanie, realizácia a výroba zariadení a vybavení interiérov a exteriérov
   desing, projektovanie, realizácia a výroba hračiek
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčiansjka 26 Bratislava
   akad.arch. Michal Longauer Hviezdoslavova 17 Martin
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčianska 26 Bratislava
   akad.arch. Michal Longauer Hviezdoslavova 17 Martin
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava