Vytvoriť faktúru

IstroSystem - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IstroSystem
IČO 31321941
DIČ 2020292439
Dátum vzniku 23 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IstroSystem
Na kopci 23
81102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Kontaktné informácie
Email istrosys@psgnetba.sk
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 0
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -480
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 11,618
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 11,618
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 765
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -12,383
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Files
4222162.tif
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015