Vytvoriť faktúru

Dahos - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Dahos
IČO 31322018
DIČ 2020363631
IČ DPH SK2020363631
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Dahos
Pluhová 49
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 945 €
Zisk 6 278 €
Aktíva 1 340 751 €
Vlastný kapitál 1 328 137 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903716634
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,927,515
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 119,564
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,807,951
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 105,148
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 45,911
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40,162
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,075
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,032,663
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,024,972
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 632,026
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 632,026
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,091,236
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 295,432
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,278
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,691
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,307
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,384
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 333
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,751
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,945
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 35,859
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,086
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 28,873
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,898
C. Služby (účtová skupina 51) 9,119
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,702
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,681
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,264
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 209
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,072
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,842
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 84
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,989
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,711
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31322018 DIČ: 2020363631 IČ DPH: SK2020363631
 • Sídlo: Dahos, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gábor Buza predseda Robotnícka 18 Bratislava 831 03 01.05.1992
  Miriam Buzová člen Robotnícka 18 Bratislava 831 03 24.08.2004
  Jozef Kalivoda člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 18.04.2007
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kalivoda - člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.04.2007
   27.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kocmunda - člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 26.02.2004
   15.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.05.1992
   Miriam Buzová - člen Robotnícka 18 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 24.08.2004
   14.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Ing. Ľubomír Vávra M.C. Sklodowskej 21 Bratislava
   16.03.2004Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Kocmunda - člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 26.02.2004
   15.03.2004Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.11.2002 Skončenie funkcie: 26.02.2004
   06.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.11.2002 Skončenie funkcie: 26.02.2004
   05.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľuboš Valach Vysoká 4 Bratislava 811 06
   20.10.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   JUDr. Ľuboš Valach Vysoká 4 Bratislava 811 06
   Ing. Ľubomír Vávra M.C. Sklodowskej 21 Bratislava
   19.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava
   06.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava
   05.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava
   28.04.1993Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach včítane prevádzkovanie pohostinských činností v týchto zariadeniach
   prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - správa budov
   pohostinská činnosť
   27.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie a stravovacie služby
   22.04.1992Nové obchodné meno:
   Dahos a. s.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie a stravovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava