Vytvoriť faktúru

StaRP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno StaRP
IČO 31322026
DIČ 2020314538
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo StaRP
Exnárova 2
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 575 €
Zisk -1 039 €
Aktíva 85 116 €
Vlastný kapitál 82 372 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243295675
Mobile phone(s) +421903445782, +421903759248
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 82,834
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,024
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,024
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,024
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,525
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,302
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,792
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,792
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 510
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32,223
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,547
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,676
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 285
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 285
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 82,834
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,334
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 174,433
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 174,433
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 544
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 544
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -92,604
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -92,604
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,039
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,500
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,500
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -528
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -528
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,112
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 729
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 187
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,563
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,575
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,563
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,760
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,220
D. Služby (účtová skupina 51) 824
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,234
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,701
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,533
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,611
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 871
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -185
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,519
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 855
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 855
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -854
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,039
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,039
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Files
4442098.tif
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31322026 DIČ: 2020314538
 • Sídlo: StaRP, Exnárova 2, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Fedor Čatloš predseda Drobného 11 Bratislava 841 01 19.06.2015
  Ing. Miroslav Patoprstý podpredseda Sabinovská 11 Bratislava 821 03 19.06.2015
  Ing. Peter Tešlár člen Páterová 50 Rožňava 048 01 19.06.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Fedor Čatloš - predseda Drobného 11 Bratislava
   Ing. Miroslav Patoprstý - podpredseda Sabinovská 11 Bratislava
   Miloš Chodas - člen Nejedlého 15 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Fedor Čatloš - predseda Drobného 11 Bratislava
   Ing. Miloš Chodas - člen Nejedlého 15 Bratislava
   Ing. Miroslav Patoprstý - podpredseda Sabinovská 11 Bratislava
   10.10.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb (včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb, bytových a občianskych
   nákup rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami: údržbárske práce
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   stavebné a rekonštrukčné práce HSV a PSV a doplnkovej stavebnej výroby vykonávanej na území ČSFR i v zahraničí
   sprostredkovanie stavebných prác všetkého druhu
   inžinierska činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.04.1992Nové obchodné meno:
   StaRP a. s.
   Nové sidlo:
   Exnárova 2 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   stavebné a rekonštrukčné práce HSV a PSV a doplnkovej stavebnej výroby vykonávanej na území ČSFR i v zahraničí
   sprostredkovanie stavebných prác všetkého druhu
   inžinierska činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Fedor Čatloš - predseda Drobného 11 Bratislava
   Ing. Miloš Chodas - člen Nejedlého 15 Bratislava
   Ing. Miroslav Patoprstý - podpredseda Sabinovská 11 Bratislava