Vytvoriť faktúru

ĽSH, - „“ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ĽSH, - „“
Stav V likvidácii
IČO 31322221
DIČ 2020380142
IČ DPH SK2020380142
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ĽSH, - „“
Hlavné námestie 5
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 948 €
Zisk -168 306 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,381,570
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,322,572
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,322,572
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 672,943
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 637,031
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,598
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 55,210
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 46,644
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 46,644
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,538
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,825
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,825
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 713
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,028
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 164
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,864
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,788
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,115
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,673
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,381,570
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,184,082
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,514,489
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,514,489
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 9,662
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 194,974
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 194,974
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,287
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,287
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,368,024
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 329,827
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,697,851
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -168,306
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 194,893
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 187,138
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 173,543
12. Odložený daňový záväzok (481A) 13,595
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,024
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,743
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,743
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 146
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 101
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 731
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 731
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,595
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,595
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,612
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 49,948
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,612
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,336
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 203,014
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,456
D. Služby (účtová skupina 51) 66,477
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,258
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,444
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 814
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,529
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 35,348
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 35,348
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 67,139
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -12,676
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,483
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -153,066
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -43,321
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,323
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,191
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,191
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 132
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,323
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -157,389
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,917
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 10,917
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -168,306
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31322221 DIČ: 2020380142 IČ DPH: SK2020380142
 • Sídlo: ĽSH, - „“, Hlavné námestie 5, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Silvia Zubácka člen Miletičova 46 Bratislava 13.10.2000
  Mag. Gustav Wurmböck člen Salmannsdorfer str. 28 Viedeň 1190 Rakúsko 17.01.2005
  Dkfm. Hartmut Flick predseda dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01 13.10.2005
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.03.2010Nové obchodné meno:
   ĽSH, a. s. - „v likvidácii“
   17.03.2010Zrušené obchodné meno:
   ĽSH, a. s.
   19.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Slovinec - člen predstavenstva Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 14.10.2004
   29.08.2007Nové sidlo:
   Hlavné námestie 5 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick - predseda predstavenstva dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 13.10.2005
   28.08.2007Zrušené sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 830 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick - predseda predstavenstva dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 7 Bratislava
   22.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Mag. Gustav Wurmböck - člen predstavenstva Salmannsdorfer str. 28 Viedeň 1190 Rakúsko Vznik funkcie: 17.01.2005
   26.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Slovinec - člen predstavenstva Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 14.10.2004
   25.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fajkus - člen predstavenstva Pekníkova 3 Bratislava
   25.03.2004Nové sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 830 01
   24.03.2004Zrušené sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 830 00
   20.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Stopka - člen predstavenstva T.Milkina 580/20 Prievidza Skončenie funkcie: 14.07.2003
   19.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick - predseda predstavenstva dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 7 Bratislava
   18.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick - predseda predstavenstva Svetlá 1 Bratislava
   27.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Stopka - člen predstavenstva T.Milkina 580/20 Prievidza Skončenie funkcie: 14.07.2003
   26.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Stopka - člen predstavenstva T.Milkina 580/20 Prievidza
   13.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Zubácka - člen predstavenstva Miletičova 46 Bratislava
   29.02.2000Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním upratovacích a údržbárskych služieb
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prevádzkovanie bufetu
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   28.02.2000Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a odbyt stavebných pórobetónových dielcov a murivového materiálu
   výroba a predaj silikátových výrobkov a stavebných hmôt
   oprava a údržba strojárskeho zariadenia
   montáž, inštalácia, opravy a údržba elektrických zariadení
   20.12.1999Nové obchodné meno:
   ĽSH, a. s.
   19.12.1999Zrušené obchodné meno:
   Ľahké stavebné hmoty, a. s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Porvazník, CSc. - podpredseda predstavenstva Stanekova 26 Bratislava
   09.12.1997Nové sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 830 00
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Fajkus - člen predstavenstva Pekníkova 3 Bratislava
   Dkfm. Hartmut Flick - predseda predstavenstva Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Ján Porvazník, CSc. - podpredseda predstavenstva Stanekova 26 Bratislava
   Ing. Stanislav Stopka - člen predstavenstva T.Milkina 580/20 Prievidza
   08.12.1997Zrušené sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 832 13
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Haspel - predseda Toplianska 17 Bratislava
   Ing. Ján Porvazník, CSc. - podpredsedapredstavenstva Stanekova 26 Bratislava
   Ing. Stanislav Stopka - členpredstavenstva Tajovského 45 Prievidza
   12.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Haspel - predseda Toplianska 17 Bratislava
   Ing. Ján Porvazník, CSc. - podpredsedapredstavenstva Stanekova 26 Bratislava
   Ing. Stanislav Stopka - členpredstavenstva Tajovského 45 Prievidza
   11.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Haspel - podpredseda Toplianska 17 Bratislava
   RNDr. Mária Liptáková - člen predstavenstva Fadruszova 8 Bratislava
   Dkfm. Hartmut Flick - predseda predstavenstva Praterstrasse 22/39 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   27.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Haspel - podpredseda Toplianska 17 Bratislava
   RNDr. Mária Liptáková - člen predstavenstva Fadruszova 8 Bratislava
   Dkfm. Hartmut Flick - predseda predstavenstva Praterstrasse 22/39 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   26.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bukový - predseda Sedmokrásková 6 Bratislava
   Doc.Ing Miroslav Mečár,CSc. - člen Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Stanislav Stopka - člen Tajovského 45 Prievidza
   Ing. Miroslav Targoš - člen Strečnianska 3 Bratislava
   Ing. Štefan Tokár - podpredseda Rozvodná 5 Bratislava
   10.07.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Bukový - predseda Sedmokrásková 6 Bratislava
   Doc.Ing Miroslav Mečár,CSc. - člen Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Stanislav Stopka - člen Tajovského 45 Prievidza
   Ing. Miroslav Targoš - člen Strečnianska 3 Bratislava
   Ing. Štefan Tokár - podpredseda Rozvodná 5 Bratislava
   09.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Bukový - člen Sedmokrásková 6 Bratislava 821 01
   Doc.Ing. Miroslav Mečár, CSc. Palkovičová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Stanislav Stopka - člen Tajovského 45 Prievidza 971 01
   MUDr. Marián Šolty - predseda Landauova 20 Bratislava 841 01
   Ing. Miroslav Targoš - podpredseda Strečnianska 3 Bratislava 851 05
   22.07.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bukový - člen Sedmokrásková 6 Bratislava 821 01
   Doc.Ing. Miroslav Mečár, CSc. Palkovičová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Stanislav Stopka - člen Tajovského 45 Prievidza 971 01
   MUDr. Marián Šolty - predseda Landauova 20 Bratislava 841 01
   Ing. Miroslav Targoš - podpredseda Strečnianska 3 Bratislava 851 05
   21.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Gajdoš Hučínska 4 Bratislava
   Ing. Pavol Goča - predseda Bodrocká 11 Bratislava
   Ing. František Mislovič Gabčíkova 10 Bratislava
   Ing. Stanislav Stopka Tajovského 45 Prievidza
   Ing. Miroslav Targoš - podpredseda Strečnianska 3 Bratislava
   23.04.1993Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt stavebných pórobetónových dielcov a murivového materiálu
   výroba a predaj silikátových výrobkov a stavebných hmôt
   oprava a údržba strojárskeho zariadenia
   montáž, inštalácia, opravy a údržba elektrických zariadení
   22.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a odbyt stavebných pórobetónových dielcov a murivového materiálu
   zahranično-obchodná činnosť
   výroba ďalších silikátových výrobkov a iných stavebných hmôt
   výroba strojárských výrobkov a náhradných dielov
   vykonávanie opravárenskej a údržbarskej činnosti
   obchodná činnosť - predaj vlastných výrobkov
   vykonávanie dopravnej činnosti v rozsahu povolenia
   24.04.1992Nové obchodné meno:
   Ľahké stavebné hmoty, a. s.
   Nové sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 832 13
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt stavebných pórobetónových dielcov a murivového materiálu
   zahranično-obchodná činnosť
   výroba ďalších silikátových výrobkov a iných stavebných hmôt
   výroba strojárských výrobkov a náhradných dielov
   vykonávanie opravárenskej a údržbarskej činnosti
   obchodná činnosť - predaj vlastných výrobkov
   vykonávanie dopravnej činnosti v rozsahu povolenia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vojtech Gajdoš Hučínska 4 Bratislava
   Ing. Pavol Goča - predseda Bodrocká 11 Bratislava
   Ing. František Mislovič Gabčíkova 10 Bratislava
   Ing. Stanislav Stopka Tajovského 45 Prievidza
   Ing. Miroslav Targoš - podpredseda Strečnianska 3 Bratislava