Vytvoriť faktúru

J M B - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J M B
IČO 31322263
DIČ 2020345173
IČ DPH SK2020345173
Dátum vzniku 21 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J M B
Donnerova 13
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 262 023 €
Zisk -5 167 €
Aktíva 95 779 €
Vlastný kapitál -42 185 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243426629
Mobile phone(s) +421903718776
Fax(es) 0243426629
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 85,540
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 39,010
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,807
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,807
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 37,203
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 37,203
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 43,175
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,335
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 3,335
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 36,760
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 20,871
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,871
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,889
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,035
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 1,032
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,045
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,945
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 100
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,355
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,355
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 85,540
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -47,353
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 498
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,316
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 1,316
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -50,640
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,857
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -75,497
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,167
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,893
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -10,234
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,060
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) -14,294
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 143,127
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,236
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,236
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 105,067
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,423
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,095
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,306
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 262,326
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 262,023
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 261,804
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 219
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 266,476
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 72,286
D. Služby (účtová skupina 51) 99,547
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 87,534
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 59,813
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,644
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,077
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,601
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,537
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,537
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,971
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,453
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 89,971
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 304
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 302
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,018
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,018
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -714
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,167
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,167
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31322263 DIČ: 2020345173 IČ DPH: SK2020345173
 • Sídlo: J M B, Donnerova 13, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava 21.04.1992
  Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava 21.04.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marián Baran 3 320 € (50%) Kutlíkova 5 Bratislava
  Ing. Blahoslav Baran 3 320 € (50%) Alexyho 9 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava Vznik funkcie: 21.04.1992
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava Vznik funkcie: 21.04.1992
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava
   27.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava
   26.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava
   02.06.1993Noví spoločníci:
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava
   01.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava
   Ing. Jozef Baran Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava
   Ing. Štefan Baran Donnerova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Baran Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Štefan Baran Donnerova 13 Bratislava
   21.04.1992Nové obchodné meno:
   J M B spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Donnerova 13 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
   konzultačno-poradenské, školiteľské, manažérske a sprostredkovateľské služby v obla- sti stavebníctva
   sprostredkovanie a realizácia kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava
   Ing. Jozef Baran Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava
   Ing. Štefan Baran Donnerova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Blahoslav Baran Alexyho 9 Bratislava
   Ing. Jozef Baran Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Marián Baran Kutlíkova 5 Bratislava
   Ing. Štefan Baran Donnerova 13 Bratislava