Vytvoriť faktúru

POLYMEA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno POLYMEA
IČO 31322379
DIČ 2020318707
IČ DPH SK2020318707
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo POLYMEA
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 110 226 €
Zisk 44 191 €
Aktíva 281 436 €
Vlastný kapitál 163 183 €
Kontaktné informácie
Email webmaster@harvard.sk
Phone(s) 0253414888, 0258246207
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 212,183
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 101,376
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,014
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 110,807
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 109,528
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 31,989
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51,273
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,233
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 321,711
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 266,224
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 155,580
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 155,580
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 17,041
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 49,412
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 44,191
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,487
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 820
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 53,807
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,878
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,410
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 519
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 860
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 110,226
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 108,627
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,599
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 56,479
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 84
C. Služby (účtová skupina 51) 48,496
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,234
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,090
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -1,794
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 369
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 53,747
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 60,047
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 102
X. Výnosové úroky (662) 102
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 380
M. Nákladové úroky (562) 287
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -278
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 53,469
P. Daň z príjmov (591, 595) 9,278
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 44,191
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016