Vytvoriť faktúru

KAMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KAMEX
Stav V likvidácii
IČO 31322395
DIČ 2020358923
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo KAMEX
Beckovská 38
82361
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -165 116 €
Aktíva 562 867 €
Vlastný kapitál 545 930 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,868
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 470
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 470
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 470
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,398
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,398
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,398
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,868
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,416
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,059,724
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,059,724
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 85,688
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 39,744
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 39,744
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,032,456
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,032,456
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -165,116
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,284
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 217
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 217
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,067
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,067
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 165,116
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 165,116
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -165,116
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -165,116
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -165,116
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4270459.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31322395 DIČ: 2020358923
 • Sídlo: KAMEX, Beckovská 38, 82361, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Zvrškovec predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 17.03.2010
  Ing. Miroslav Straka člen Mečíkova 6393/3 Bratislava 841 07 17.03.2010
  Mgr. Ingrid Straková člen Mečíkova 6393/3 Bratislava 841 07 17.03.2010
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.05.2010Nové obchodné meno:
   KAMEX a. s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 17.03.2010
   Ing. Miroslav Straka - člen Mečíkova 6393/3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 17.03.2010
   Mgr. Ingrid Straková - člen Mečíkova 6393/3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 17.03.2010
   11.05.2010Zrušené obchodné meno:
   KAMEX a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Straka - člen Zákysučie 661 Krásno nad Kysucou
   Mgr. Ingrid Straková - člen Mečíkova 6393/3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 22.10.2004
   Alexander Zvrškovec - predseda dlhodobý pobyt na území SR : Okružná 2057/14 Dolný Kubín
   25.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ingrid Straková - člen Mečíkova 6393/3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 22.10.2004
   24.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Trojčák - člen Žarnova 20 Žilina
   12.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Straka - člen Zákysučie 661 Krásno nad Kysucou
   11.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Turtev - člen Súmračná 17 Bratislava
   20.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Trojčák - člen Žarnova 20 Žilina
   19.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Horváth - člen Medzilaborecká 27 Bratislava
   14.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Horváth - člen Medzilaborecká 27 Bratislava
   Ing. Juraj Turtev - člen Súmračná 17 Bratislava
   Alexander Zvrškovec - predseda dlhodobý pobyt na území SR : Okružná 2057/14 Dolný Kubín
   13.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Horváth - člen Medzilaborecká 27 Bratislava
   Juraj Turtev - člen Súmračná 7 Bratislava
   Alexander František Zvrškovec - predseda dlhodobý pobyt na území SR : Okružná 2057/14 Dolný Kubín
   28.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Horváth - člen Medzilaborecká 27 Bratislava
   Juraj Turtev - člen Súmračná 7 Bratislava
   Alexander František Zvrškovec - predseda dlhodobý pobyt na území SR : Okružná 2057/14 Dolný Kubín
   27.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kováčik - podpredseda Šumavská 36 Bratislava
   Ing. Július Lackovič - člen Račianska 79 Bratislava
   Zdenko Pieš - podpredseda Rumančeková 22 Bratislava
   Eugen Šujan - člen Povraznícka 4 Bratislava
   Ing. Turtev - predseda Súmračná 17 Bratislava
   27.04.1992Nové obchodné meno:
   KAMEX a.s.
   Nové sidlo:
   Beckovská 38 Bratislava 823 61
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   ťažba, spracovanie a úprava nerastných surovín, ušľachtilá kamenárska výroba,odbyt vlastných výrobkov, vrtné práce,hromadné odstrely, zemné práce, inžiniersko-geologické služby, strojárska a tlačiarenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Kováčik - podpredseda Šumavská 36 Bratislava
   Ing. Július Lackovič - člen Račianska 79 Bratislava
   Zdenko Pieš - podpredseda Rumančeková 22 Bratislava
   Eugen Šujan - člen Povraznícka 4 Bratislava
   Ing. Turtev - predseda Súmračná 17 Bratislava