Vytvoriť faktúru

BETRANS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BETRANS
IČO 31322565
DIČ 2020335339
IČ DPH SK2020335339
Dátum vzniku 28 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BETRANS
Pribylinská 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 152 832 €
Zisk 26 661 €
Aktíva 398 910 €
Vlastný kapitál 390 766 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244883386
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 230,658
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 230,658
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 202,214
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 100,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,942
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,272
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 432,872
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 417,427
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 165,970
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 165,970
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 217,796
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 26,661
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,445
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 996
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,449
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -311
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,912
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,848
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 152,832
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 152,832
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 118,944
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,373
C. Služby (účtová skupina 51) 14,371
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,035
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,929
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 36,213
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,023
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 33,888
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 102,088
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 319
X. Výnosové úroky (662) 319
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 53
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 53
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 266
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 34,154
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,493
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 26,661
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31322565 DIČ: 2020335339 IČ DPH: SK2020335339
 • Sídlo: BETRANS, Pribylinská 4, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Tajcnár Kuzmányho 13 Bratislava 811 06 28.04.1992
  Mgr. Slávka Tajcnárová Kuzmányho 13 Bratislava 811 06 31.05.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Slávka Tajcnárová 78 006 € (47%) Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
  Ing. František Tajcnár st. 4 979 € (3%) Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
  Ing. František Tajcnár ml. 82 985 € (50%) Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.2015Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných, než základných služieb spojených s prenájmom
   10.07.2012Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností v týchto zariadeniach,
   prenájom hnuteľných vecí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Mgr. Slávka Tajcnárová Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Slávka Tajcnárová Kuzmányho 13 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 31.05.1995
   09.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Slávka Horváthová Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Slávka Horváthová Kuzmányho 13 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 31.05.1995
   13.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. František Tajcnár st. Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   Ing. František Tajcnár ml. Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   Mgr. Slávka Horváthová Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Slávka Horváthová Kuzmányho 13 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 31.05.1995
   12.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Slávka Horváthová Rozvodná 17 Bratislava 831 01
   Ing. František Tajcnár Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Slávka Horváthová Rozvodná 17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.05.1995
   15.07.2005Noví spoločníci:
   Mgr. Slávka Horváthová Rozvodná 17 Bratislava 831 01
   Ing. František Tajcnár Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Tajcnár Kuzmányho 13 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 28.04.1992
   Mgr. Slávka Horváthová Rozvodná 17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.05.1995
   14.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Tajcnár Kuzmányho 13 Bratislava
   Mgr. Slávka Tajcnárová Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Tajcnár Kuzmányho 13 Bratislava
   Mgr. Slávka Tajcnárová Kuzmányho 13 Bratislava
   12.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. František Tajcnár Kuzmányho 13 Bratislava
   Mgr. Slávka Tajcnárová Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Tajcnár Kuzmányho 13 Bratislava
   Mgr. Slávka Tajcnárová Kuzmányho 13 Bratislava
   11.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Marian Pravda Červenej armády 120 Čataj
   Ing. František Tajcnár Kuzmányho 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Pravda
   Ing. František Tajcnár
   28.04.1992Nové obchodné meno:
   BETRANS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribylinská 4 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych
   priemyselných,bytových a občianskych stavieb, vrátane opráv a rekonštrukcií
   výroba betonovej zmesi a betonárskych výrobkov
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť súvisiaca s predajom stavebného materiálu a polotovarov
   sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Marian Pravda Červenej armády 120 Čataj
   Ing. František Tajcnár Kuzmányho 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marian Pravda
   Ing. František Tajcnár