Vytvoriť faktúru

DIDAKTIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIDAKTIS
IČO 31322590
DIČ 2020298632
IČ DPH SK2020298632
Dátum vzniku 22 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIDAKTIS
Hýrošova 4
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 73 145 €
Zisk -15 218 €
Aktíva 119 927 €
Vlastný kapitál 61 582 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254652531
Fax(es) 0254653181, 0254652531
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 130,702
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,962
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 732
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,038
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 130,702
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,364
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 51,965
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,313
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,218
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 84,338
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 681
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 69,327
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 44,567
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,881
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,501
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,378
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,830
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 12,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 73,145
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 73,143
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 87,400
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 45,648
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,526
C. Služby (účtová skupina 51) 10,130
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 26,329
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 484
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,283
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,255
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,839
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 356
XI. Kurzové zisky (663) 356
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 359
N. Kurzové straty (563) 43
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 316
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -14,258
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,218
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31322590 DIČ: 2020298632 IČ DPH: SK2020298632
 • Sídlo: DIDAKTIS, Hýrošova 4, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Veronika Adamčíková Hýrošova 4 Bratislava 811 04 22.12.2011
  Eva Tarábková Hýrošova 4 Bratislava 811 04 22.12.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Veronika Adamčíková 1 328 € (20%) Hýrošova 4 Bratislava 811 04
  Eva Tarábková 1 328 € (20%) Hýrošova 4 Bratislava 811 04
  Mgr. Mária Klein 1 328 € (20%) Bratislava 811 04
  Pavol Tarábek 1 328 € (20%) Bratislava 811 04
  Eva Struhárová 1 328 € (20%) Račianska 86 Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2012Nové obchodné meno:
   DIDAKTIS, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Eva Tarábková Hýrošova 4 Bratislava 811 04
   Mgr. Veronika Adamčíková Hýrošova 4 Bratislava 811 04
   Mgr. Mária Klein Hýrošova 4 Bratislava 811 04
   Pavol Tarábek Hýrošova 4 Bratislava 811 04
   Eva Struhárová Račianska 86 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Veronika Adamčíková Hýrošova 4 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 22.12.2011
   Eva Tarábková Hýrošova 4 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 22.12.2011
   29.05.2012Zrušené obchodné meno:
   D I D A K T I S s. r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Tarábek , PhD. Hýrošova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Tarábek , PhD. Hýrošova 4 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 22.04.1992
   17.06.2010Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   27.02.2009Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Tarábek , PhD. Hýrošova 4 Bratislava
   26.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Tarábek Hýrošova 4 Bratislava
   27.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Tarábek , PhD. Hýrošova 4 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 22.04.1992
   26.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ján Tarábek , CSc. J. Smreka 10 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Tarábek
   10.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Tarábek Hýrošova 4 Bratislava
   Ján Tarábek , CSc. J. Smreka 10 Bratislava 841 07
   09.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Tarábek Hýrošova 4 Bratislava
   22.04.1992Nové obchodné meno:
   D I D A K T I S s. r. o.
   Nové sidlo:
   Hýrošova 4 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná, zahranično-obchodná a sprostredko- vateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov /s tovarmi na ktoré je potrebná licencia je možné obchodovať len po jej získaní/.
   Vydavateľská činnosť neperiodických publikácii, kníh a tlačovín.
   Výroba učebných pomôcok a leasing.
   Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti harwaru, softwaru, pedagogiky a didaktiky.
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Tarábek Hýrošova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Tarábek