Vytvoriť faktúru

ENVIRON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENVIRON
IČO 31322611
DIČ 2020318696
IČ DPH SK2020318696
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENVIRON
Budyšínska 36
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 553 €
Zisk -1 962 €
Aktíva 507 729 €
Vlastný kapitál 87 326 €
Kontaktné informácie
Email hegerova@domslov.sk
Phone(s) 0250234386, 0249212816
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 456,178
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 300,628
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 155,550
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 80,696
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 21,038
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,115
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,543
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 536,874
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 85,364
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 237,286
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 237,286
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 22,918
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -172,878
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,962
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 451,510
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 423,156
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,354
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,515
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,832
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,416
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,591
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 51,553
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 51,533
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 52,428
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,153
C. Služby (účtová skupina 51) 5,133
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,860
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,878
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 21,611
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 793
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -875
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 38,247
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 130
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -126
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,001
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,962
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015