Vytvoriť faktúru

STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA
Stav Zrušená
IČO 31322689
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA
Bulharská 70
82352
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31322689
 • Sídlo: STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA, Bulharská 70, 82352, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.02.1999Zrušené obchodné meno:
   STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA a.s.
   Zrušené sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 823 52
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb vrátane vykonávania priemyselných činností, murárstvo, tesárstvo, obkladačské práce, pokrývačstvo, klampiarstvo, vykonávanie tepelných a protihlukových izolácií, podlahárstvo a vodoinštalatérstvo
   poradenské a konzultačné služby v stavebníctve
   výroba stavebných hmôt vrátane betónových výrobkov, prefabrikátov a betónu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, hlavne v oblasti stavebných materiálov a hmôt
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami : správa budou
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovanie a poradenská činnosť
   výroba a predaj cementového tovaru a materiálov
   výroba a predaj bezcementového stavebného tovaru a materiálov
   výroba, montáž, inštalácie a opravy strojov a prístrojov
   kurenárske práce
   montáž vyhradených tlakových zariadení, revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   prenájom strojov a zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   opravy motorových vozidiel
   opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
   oprava karosérií
   kúpa a predaj tovaru, maloobchdná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   elektroinštalatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   projektovanie stavieb - Pozemné stavby - jednoduché stavby Činnosť stavbyvedúceho pozemné stavby
   prevádzkovanie nevýherných hracích a zábavných prístrojov
   zapožičiavanie športových potrieb a priemyselného tovaru
   nákladná cestna doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Bukový - predseda Sedmokráskova 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Glézl - člen Levárska 11 Bratislava
   Ing. Peter Klačman. - člen Niva 169 Trenčín
   Ing. Marián Liška - člen Odbojárov 4 Trenčín
   Ing. Štefan Tokár - podpredseda Rozvodná 5 Bratislava
   Pavol Záhymský - člen Púpavova 51 Bratislava
   Ing. Miloš Zimány - člen Studenohorská 77 Bratislava
   22.04.1998Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovanie a poradenská činnosť
   výroba a predaj cementového tovaru a materiálov
   výroba a predaj bezcementového stavebného tovaru a materiálov
   výroba, montáž, inštalácie a opravy strojov a prístrojov
   kurenárske práce
   montáž vyhradených tlakových zariadení, revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   prenájom strojov a zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   opravy motorových vozidiel
   opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
   oprava karosérií
   kúpa a predaj tovaru, maloobchdná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   elektroinštalatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   projektovanie stavieb - Pozemné stavby - jednoduché stavby Činnosť stavbyvedúceho pozemné stavby
   prevádzkovanie nevýherných hracích a zábavných prístrojov
   zapožičiavanie športových potrieb a priemyselného tovaru
   nákladná cestna doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Liška - člen Odbojárov 4 Trenčín
   Pavol Záhymský - člen Púpavova 51 Bratislava
   05.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Tokár - podpredseda Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Miloš Zimány - člen Studenohorská 77 Bratislava
   04.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Mikuš - člen Matúšova 36/A Bratislava
   Ing. Miloš Zimány - podpredseda Studenohorská 77 Bratislava
   18.10.1996Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 823 52
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Klačman. - člen Niva 169 Trenčín
   17.10.1996Zrušené sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava 823 52
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Kralovič - člen Jurigovo nám. 7 Bratislava
   15.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bukový - predseda Sedmokráskova 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Glézl - člen Levárska 11 Bratislava
   Ing. Marián Kralovič - člen Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Peter Mikuš - člen Matúšova 36/A Bratislava
   Ing. Miloš Zimány - podpredseda Studenohorská 77 Bratislava
   14.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bukový Sedmokráskova 6 Bratislava
   Juraj Hošoff Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Ing. Marián Kraľovič Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Ľuboš Labuda Jesenského 5 Modra
   Ing. Zdeněk Šipoš K. Adlera 15 Bratislava
   15.08.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bukový Sedmokráskova 6 Bratislava
   Ing. Zdeněk Šipoš K. Adlera 15 Bratislava
   14.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Eduard Šebo - predseda Komenského 2 Modra
   Dr. Martin Šolty Landauova 20 Bratislava
   30.09.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb vrátane vykonávania priemyselných činností, murárstvo, tesárstvo, obkladačské práce, pokrývačstvo, klampiarstvo, vykonávanie tepelných a protihlukových izolácií, podlahárstvo a vodoinštalatérstvo
   poradenské a konzultačné služby v stavebníctve
   výroba stavebných hmôt vrátane betónových výrobkov, prefabrikátov a betónu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, hlavne v oblasti stavebných materiálov a hmôt
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami : správa budou
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Hošoff Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Ing. Marián Kraľovič Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Ľuboš Labuda Jesenského 5 Modra
   Dr. Eduard Šebo - predseda Komenského 2 Modra
   Dr. Martin Šolty Landauova 20 Bratislava
   29.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   budovanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianských stavieb vrátane vykonávania remeselných činností murárstvo, tesárstvo, obkladačské práce, pokrývačstvo, klampiarstvo, vykonávanie tepelných a protihlukových izolácií, podlahárstvo a vodoinštalatérstvo
   organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb, poradenské a konzultačné činnosti
   montáž a revízia elektrických zariadení
   plynoinštalatérske práce
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   montáž vyhradených tlakových zariadení, revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   obchod s tovarom hlavne v oblasti stavebných materiálov
   výroba stavebných hmôt, osobitne betónových výrobkov, prefabrikátov, transportbetón a pod., ako aj obchodovanie s týmito výrobkami
   dopravná činnosť (cestovná motorová doprava) vrátane nájmu dopravných a mechanizačných prostriedkov, opravárenská činnosť dopravných a mechanizačných prostriedkov
   rekreačné a ubytovacie služby
   prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov, garáží a odstavných plôch.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vojtech Agner - č l e n ČA 63 Bratislava
   Juraj Hošoff - p r e d s e d a Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Ing. Marián Liška - č l e n Odbojárov 4 Trenčín
   Mikuláš Šefčík - č l e n Goliánova 10 Trnava
   Ing. Zdenko Vároš - p o d p r e d s e d a Šustekova 15 Bratislava
   14.04.1992Nové obchodné meno:
   STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA a.s.
   Nové sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava 823 52
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   budovanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianských stavieb vrátane vykonávania remeselných činností murárstvo, tesárstvo, obkladačské práce, pokrývačstvo, klampiarstvo, vykonávanie tepelných a protihlukových izolácií, podlahárstvo a vodoinštalatérstvo
   organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb, poradenské a konzultačné činnosti
   montáž a revízia elektrických zariadení
   plynoinštalatérske práce
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   montáž vyhradených tlakových zariadení, revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   obchod s tovarom hlavne v oblasti stavebných materiálov
   výroba stavebných hmôt, osobitne betónových výrobkov, prefabrikátov, transportbetón a pod., ako aj obchodovanie s týmito výrobkami
   dopravná činnosť (cestovná motorová doprava) vrátane nájmu dopravných a mechanizačných prostriedkov, opravárenská činnosť dopravných a mechanizačných prostriedkov
   rekreačné a ubytovacie služby
   prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov, garáží a odstavných plôch.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vojtech Agner - č l e n ČA 63 Bratislava
   Juraj Hošoff - p r e d s e d a Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Ing. Marián Liška - č l e n Odbojárov 4 Trenčín
   Mikuláš Šefčík - č l e n Goliánova 10 Trnava
   Ing. Zdenko Vároš - p o d p r e d s e d a Šustekova 15 Bratislava